نویسنده = رحیم دلالی اصفهانی
تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 115-138

سید احسان عسکری؛ محمدحسین پورکاظمی؛ جهانگیر بیابانی؛ رحیم دلالی اصفهانی


قیمت­گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از پویایی­های قیمت نقد: کاربرد الگو برای بازار آتی طلا در ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 145-164

حسین اسماعیلی رزی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی؛ افشین پرورده