تعداد مقالات: 247
26. بررسی اثر القایی تعداد پزشکان و تخت­های بیمارستانی بر مخارج سلامت در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-42

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیما نصیب پرست


28. طراحی الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-46

یعقوب محمودیان؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ کامران ندری


29. بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-42

سکینه اشرفی؛ داود بهبودی؛ فرهاد دژپسند


30. تحلیل توهم مالی و سیاست بودجه‌ای در منتخبی از کشورهای درحال توسعه با روش داده های تابلویی پویا

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-50

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ شهریار زروکی؛ حسنا ازوجی


31. بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-48

کیومرث شهبازی؛ صمد حکمتی فرید؛ هادی رضایی


32. علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-48

اسداله فرزین‌وش؛ ناصر الهی؛ سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


33. برآورد شاخص تاب‌آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-48

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار


34. بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 25-56

حسین اصغرپور؛ علی مهدیلو؛ سید میثم اسماعیلی


35. بررسی تاثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-44

حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی؛ نسیم حمزه نژاد


38. شبیه سازی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی ایران در چارچوب تعادل نش و با استفاده از مدل های جستجو

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 25-50

10.22034/ecoj.2020.11653

رضا راعی؛ اکبر کمیجانی؛ مرتضی بکی حسکویی؛ حمیدرضا جعفری


39. مقایسه تطبیقی قدرت انحصاری در صنعت لاستیک و پلاستیک ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-48

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ خدیجه گراوند


40. تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-48

محمدعلی دهقان دهنوی؛ میثم امیری؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج


41. بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-54

مانا مصباحی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت


42. بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-60

صدیقه قلی‌زاده کناری؛ علیرضا پورفرج؛ احمد جعفری صمیمی


44. کاربرد شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 29-52

حسین صادقی؛ حسین سهرابی وفا؛ فاطمه نوری


46. هدف‌گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-58

ندا بیات؛ جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی


47. تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-46

سید رضا میرعسکری؛ فریبرز رنجی؛ سید مرتضی موسوی نیا


49. بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-52

اسعد اله رضایی؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی