تعداد مقالات: 247
226. تاریخ‌گذاری بحران‌های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 115-144

10.22034/ecoj.2021.12242

بهزاد سلمانی؛ سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور


228. تاثیر شوک‌های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه‌ کالاهای صنعتی منتخب در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 129-154

10.22034/ecoj.2020.11155

آرش کتابفروش بدری؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


229. توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان‌های ایران )

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 139-166

10.22034/ecoj.2021.42664.2764

محمدحسن وکیلی زارچ؛ عباس علوی راد؛ جلیل توتونچی؛ محمد علی دهقان تفتی


231. تلفیق الگوی برنامه ریزی آرمانی چی‌بی‌شف و فوکوس-لاس جهت تعیین برنامه زراعی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-176

10.22034/ecoj.2020.11172

محمد حسین کریم؛ علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی


232. تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 165-184

10.22034/ecoj.2021.43940.2808

نرگس حاجی ملا درویش؛ حسین راغفر؛ سمیرا حبیبی


233. تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 167-194

10.22034/ecoj.2021.41740.2714

فاطمه واحدی منفرد؛ محمد واعظ برزانی؛ مهدی طغیانی


234. بخشش نوع دوستانه و تأثیر مشوق‌های مالیاتی بر آن موردمطالعه: شهرهای منتخب ایران (1388 تا 1395)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 177-198

10.22034/ecoj.2020.11285

کاوه حقوقی؛ احمد اسدزاده؛ محمدعلی متفکرآزاد


235. تحلیل فضایی تاثیر تمرکززدایی مالی بر فقر، مطالعه استا‌ن‌های کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 185-214

10.22034/ecoj.2020.12232

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان


237. اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران: رویکردDSGE

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 195-218

10.22034/ecoj.2021.39757.2659

نجمه کشت کاران؛ داود بهبودی؛ حسین پناهی


238. ریسک سیستمی و صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 199-222

10.22034/ecoj.2020.11286

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ سعیده هوشمند گهر


239. شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران: کاربردی از مدل STIRPAT

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 215-240

10.22034/ecoj.2020.12233

حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری؛ بقیت اله موسوی


240. تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 215-240

10.22034/ecoj.2021.42199.2735

حامد عباسی نامی


241. آنالیز و ارزیابی مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 219-250

10.22034/ecoj.2021.39145.2660

علی رضا برزی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ ابوتراب علی رضایی


244. بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 251-270

10.22034/ecoj.2021.40508.2669

بختیار جواهری؛ خالد احمدزاده؛ حمیرا شاه ویسی


245. بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

سیدمرتضی جلال زاده آذر؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور؛ رویا آل عمران


246. بررسی اثر تحریم های خارجی بر تراز پرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران: رویکرد سیستم های پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

سعید ایران منش؛ نورالله صالحی؛ سید عبدالمجید جلایی


247. بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه رویکرد NARDL-PMG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

10.22034/ecoj.2021.43288.2795

بهروز ناظمی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دائی کریم زاده