نویسنده = غلامرضا زمانیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVAR

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-26

حجت تقی زاده؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد هراتی


2. بررسی نقش سیاست هدف‌گذاری تورم در اثرگذاری شوک‌های نفتی بر تجارت خارجی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-28

مهدی بهراد امین؛ غلامرضا زمانیان؛ مرضیه اسفندیاری