نویسنده = شهرام فتاحی
محاسبه اریب شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با شاخص درست هزینه زندگی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-60

10.22034/ecoj.2023.49243.2979

مهناز سرخوندی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی


برآورد ارزش آماری جان در بهبود ایمنی جاده‌ای: مطالعه موردی شهر تبریز

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 107-142

آمینه نادری؛ شهرام فتاحی؛ سمیه اعظمی؛ مینا گلستانی