نویسنده = اسفندیار جهانگرد
تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2023.56976.3206

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ میرحسین موسوی؛ سعید متین


پیش‌بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-176

بهنوش سادات آقایان؛ جاوید بهرامی؛ اسفندیار جهانگرد