نویسنده = مهدی صادقی شاهدانی
واکاوی خصوصی سازی صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در ایران از منظر چارچوب توسعه و تحلیل نهادی استروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ecoj.2023.55743.3170

محمد یاراحمدی؛ مهدی صادقی شاهدانی


سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 77-96

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 159-186

محمد مهدی عسکری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد شیریجیان؛ علی طاهری فرد