نویسنده = کامبیز هژبر کیانی
ارزیابی تأثیر سیاست‌های مدیریت تقاضا بر صرفه‌جویی مصرف برق در بخش خانوار (شواهدی از 31 استان کشور)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 167-192

10.22034/ecoj.2021.46806.2909

خاطره کاوه؛ علی امامی میبدی؛ فرید عسگری؛ کامبیز هژبر کیانی


اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی بر بازار مسکن ایران: رویکرد غیرخطی MS-VAR

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 75-102

فرزاد ساقی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت الله اکبری مقدم