نویسنده = جهانگیر بیابانی
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 247-270

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ جهانگیر بیابانی


2. تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 115-138

سید احسان عسکری؛ محمدحسین پورکاظمی؛ جهانگیر بیابانی؛ رحیم دلالی اصفهانی