دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، اسفند 1399، صفحه 1-270 
تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی

صفحه 167-194

10.22034/ecoj.2021.41740.2714

فاطمه واحدی منفرد؛ محمد واعظ برزانی؛ مهدی طغیانی


آنالیز و ارزیابی مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران

صفحه 219-250

10.22034/ecoj.2021.39145.2660

علی رضا برزی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ ابوتراب علی رضایی