نویسنده = محمد رضا لطفعلی پور
تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2021.40306.2665

حسن رضایی؛ محمد رضا لطفعلیپور؛ محمدعلی فلاحی


اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 175-198

محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC): مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 87-118

حامد صاحب‌هنر؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمود هوشمند؛ مهدی فیضی


بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی‌‌‌‌ها

دوره 3، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-20

شکوفه سادات اشرف زاده؛ سید محمدجواد رزمی؛ محمدرضا لطفعلی‌‌‌‌پور؛ مهدی فیضی


ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 71-92

محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری