محاسبه کارایی زیست‌محیطی در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در چند دهه اخیر، آلودگی زیست‌محیطی بخصوص آلودگی هوا به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مجامع بین­المللی تبدیل شده و سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم‌های طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی زیست‌محیطی در ایران نیز طی سال‌های اخیر هزینه‌های جانی و مالی قابل توجهی را تحمیل کرده است. بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژی­بر یکی از مهم‌ترین بخش‌های آلاینده محسوب می­شود. از این رو محاسبه‌ کارایی زیست‌محیطی در این صنایع از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از دو رویکرد تابع فاصله‌ جهت­دار و اندازه­گیری کارایی مبتنی بر اسلک­ها (SBM) به ترتیب به بررسی کارایی زیست‌محیطی و فنی در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (کد 26 طبقه­بندی ISIC) و تولید فلزات اساسی (کد 27 طبقه­بندی ISIC) پرداخته است. نتایج نشان می­دهد‌ که صنایع کد 26 علی رغم این که از لحاظ فنی کارتر هستند اما از کارایی زیست‌محیطی کمتری برخوردار بوده و صنایع تولید آجر، صنایع تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید آسفالت پایین­ترین کارایی زیست­محیطی را دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Environmental Performance in Energy Intensive Industries of Iran by Using Directional Distance Function Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammadnabi Shahiki Tash 1
 • Mostafa Khajeh Hasani 2
 • Saeid Jafari 3
1 Associate Professor of Economics, Sistan and Balouchestan University
2 MSc in Agricultural Economics, Sistan and Balouchestan University
3 M.A. in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In the recent years, environmental pollution, specially, air pollution, has become one of the main concerns of the international community and those are affected health of living organisms and natural ecosystems. In the recent past, environmental pollution has imposed significant human and financial costs on society. One of the most pollutant sectors is the industrial sector and between the polluting industries, the high energy consumer industries have imposed a significant part of environmental pollution. Hence, assessment of environmental performance in these industries is important. This paper using a directional distance function approach and (SBM) approach has evaluated the environmental performance and technical efficiency in the other non-metallic mineral products and production of basic metals industry, respectively. The results indicate that the other non-metallic mineral products industry Although technically more efficient, but have a lower environmental performance and Production industrial facilities, industrial Production cement, lime and plaster and asphalt manufacturing industry had the lowest environmental performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Performance
 • Energy Intensive Industries
 • Directional Distance Function
 • Technical Efficiency
 1. 1-آماده،، حمید، و رضایی، علی (1390). اندازه­گیری کارایی زیست‌محیطی با استفاده از مدل کارایی سراسری ستاده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیری سراسری در بخش تولید انرژی الکتریکی شرکت­های برق منطقه­ای. مطالعات اقتصاد انرژی، 30، 154-125.

  2-امامی میبدی، علی (1390). کارایی و بهره­وری از دیدگاه اقتصادی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

  3-دریجانی، علی، شرزه­ای، غلامعلی، پیکانی غلامرضا، صدرالاشرافی، سیدمهریار، و یزدانی سعید (1384). برآورد کارایی زیست­محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی (مطالعه موردی کشتارگاه­های دام استان تهران). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 51، 145-113.

  4-رضایی، علی.، آماده، حمید، و محمدی، تیمور (1390). تحلیل بهره­وری و کارایی زیست­محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فصیلی: رویکرد تابع مسافت جهت­دار. اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، سال اول، 2، 93-126.

  5-صبوحی، محمود (1391). کاربرد برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد کشاورزی با تاکید بر استفاده از نرم­افزار اکسل. انتشارات دانشگاه زابل و نورالعلم، چاپ اول، تهران.

  6-کوئلی تی. جی. (1389). مقدمه­ای بر تجزیه و تحلیل کارایی و بهره­وری. ترجمه: م. ابراهیمی مهر، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

  7-مرکز آمار ایران (1391). نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال­ 1389، انتشارات مرکز آمار ایران.

   

   

  1. Chambers, R. G., Chung, Y., and Färe, R. (1998). Profit, directional distance functions, and Nerlovian efficiency. Journal of Optimization Theory and Applications, 98(2), 351-364.

  2. Charnes, A., Cooper, W. W., and Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operation Research, 2, 429-444.

  3. Charnes, A., Cooper, W. W., Golany, B., Seiford, L., and Stutz, J. (1985). Foundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical production functions. Journal of Econometrics, 30, 91-107.

  4. Chung, Y. (1996). Directional distance functions and undesirable outputs. Ph.D. Dissertation, Southern Illinois University at Carbondale.

  5. Chung, Y. H., Färe, R., and Grosskopf, S. (1997). Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach. Journal of Environmental Management, 51(3), 229-240.

  6. Cooper, W. W., and Seiford, L. M. (2007). Data envelopment analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. Springer. ISBN 387452818: 490.

  7. Färe, R., and Grosskopf, S. (2004). Modeling undesirable factors in efficiency evaluation: comment. European Journal of Operational Research, 157, 242-245.

  8. Färe, R., Grosskopf, S., and Lee, W-F. (2001). Productivity and technical change: the case of Taiwan. Applied Economics, 33(15), 1911-1925.

  9. Färe,
   R, Grosskopf, S., Lovell, C. A. K., and  Pasurka C. (1989). Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable: a nonparametric approach. The Review of Economics and Statistics, 71(1), 90-98.

  10. Halkos, G. E. and Tzeremes, N. G. (2013). A conditional directional distance function approach for measuring regional environmental efficiency: evidence from UK regions. European Journal of Operational Research, 227(1), 182-189.

  11. Kwon, Oh Sang, Yun, Won-Cheol and Dong H. An (2005). Market value for thermal energy of cogeneration: using shadow price estimation applied to cogeneration systems in Korea. Energy Policy, 33(14), 1789-1795.

  12. Mandal, Kumar S., & Madheswaran, S. (2010). Environmental efficiency of the Indian cement industry: an interstate analysis. Energy Policy, 38(2), 1108-1118. 

  13. Murty, MN., Kumar, S., & Dhavala, K. (2007). Measuring environmental efficiency of industry: a case study of thermal power
   generation in India. Environmental and Resource Economics, 38(1), 31-50.

  14. Murty, MN, Kumar S,, and Paul, M. (2006). Environmental regulation, productive efficiency and cost of pollution abatement
   : a case study of sugar industry in India. Journal of Environmental Management, 79(1), 1-9.

  15. Picazo-Tadeo, A. J., Castillo-Giménez, J., & Beltrán-Esteve, M. (2014). An intertemporal approach to measuring environmental performance with directional distance functions: greenhouse gas emissions in the European union.Ecological Economics, 100, 173-18.

  16. Pittman, R. (1983). Multilateral productivity comparisons with undesirable outputs. The Economic Journal, 93, 883-891.

  17. Tone, K. (1997). Several algorithms to determine multipliers for use in cone-ratio envelopment approaches to efficiency evaluations in DEA. computational approaches to economic problems, Springer, 91-109.

  18. Zhou, P., Ang, B., & Wang, H. (2012). Energy and CO2 emission performance in electricity generation: a non-radial directional distance function approach. European Journal of Operational Research, 221(3), 625-635.