اهداف و چشم انداز

هسته اصلی علم اقتصاد را نظریه‌­های متعدد اقتصادی تشکیل می­‌دهد. اگر چه این نظریه‌­ها پایه و اساس علم اقتصاد محسوب می­‌شوند، اما مسلم است که این نظریه­‌ها بدون برخورداری از قدرت تبیین روابط و رویدادهای واقعی نمی­‌توانند اهمیت چندانی برای جوامع بشری داشته باشند. یکی از اهداف اصلی اقتصاد کاربردی، بکارگیری ابزارهای مختلف از جمله روش­‌های متنوع اقتصادسنجی جهت آزمون این نظریه‌­ها و برقراری ارتباط مابین آنها و موقعیت‌­های واقعی است.  خط مشی کلی این نشریه بسط و گسترش مطالعاتی است که با تکیه بر روش­‌های اقتصادسنجی به کاربردی نمودن نظریه­‌های اقتصادی می­‌پردازند. کاربردی نمودن نظریه‌­های اقتصادی، امکان پیش­‌بینی نتایج بالقوه سیاست‌­های اقتصادی را فراهم می­‌آورد و از این طریق به برنامه­‌ریزان و سیاست­‌گذاران در نیل به اهداف اقتصادی کمک می­‌رساند. علاوه بر این، آزمون عملی نظریه­‌های اقتصادی در درک مباحث اقتصادی توسط دانشجویان و دانش‌­پژوهان اقتصادی نقش بسزایی داشته و مطالعه در حوزه علم اقتصاد را تسهیل می­‌نماید.

طیف وسیعی از نظریه‌­های کاربردی در حوزه‌­های اقتصادی مختلف از جمله اقتصاد کار، اقتصاد کسب و کار، سازمان­‌های صنعتی، اقتصاد توسعه، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد سلامت، اقتصاد پولی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد بین­‌الملل قابل شناسایی است که پژوهش در مورد آنها می­‌تواند منابع ارزشمندی برای دانش‌­پژوهان و سیاست­‌گذاران اقتصادی ایجاد نماید. بنابراین حوزه­‌های مطالعاتی نشریه به شرح زیر می­‌باشد:

- رشد و توسعه اقتصادی

- تورم و نقدینگی

- تجارت الکترونیک و بانکداری

- بخش عمومی

- تجارت خارجی

- اشتغال و تحرک عوامل تولید

- توزیع درآمد

- بهره‌­وری و کارایی

- فناوری

- فضای کسب و کار

- تولید، فروش، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سایر متغیرهای مربوط به بنگاه­‌های صنعتی

  • انرژی و محیط زیست
  • اقتصاد اسلامی