داوران

نویسندگان محترم می‌توانند داوران پیشنهادی برای مقالات خود را بر اساس تخصص از لیست زیر لنتخاب نمایند:

دانلود لیست داوران 

این لیست در دیتابیس Mendeley به اشتراک گذاشته شده و به روز رسانی می‌شود. برای مشاهده دیتابیس بر روی تصویر زیر کلیک نمایید: