فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط دبیر تخصصی نشریه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی در هیات تحریریه نشریه مطرح می­‌شود. در صورت تایید مقاله توسط اکثریت اعضای هیات تحریریه، مقاله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله به نویسنده در مورد تایید ارسال مقاله به داوری اطلاع رسانی می­‌شود. پس از ارسال مقاله به داوری، حدود 1 تا 3 ماه طول می­‌کشد تا فرایند داوری به نتیجه برسد و نتیجه اولیه به نویسندگان اعلام شود.

نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت 15 روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داوران و هیات تحریریه، مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.

پس از پذیرش مقاله نویسندگان محترم باید هزینه چاپ پرداخت نمایند.