تاثیر شوک‌های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه‌ کالاهای صنعتی منتخب در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

بررسی پویایی قیمت کالاهای صنعتی در دوره‌های زمانی مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می‌تواند به عنوان یک مشکل جدی در سیاست‌گذاری‌ها مطرح شود و تولید بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. شوک‌های سیاست‌ پولی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. هدف مطالعه‌ی حاضر در واقع بررسی تاثیر شوک‌های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه‌ کالاهای صنعتی در ایران با استفاده از رویکرد خود توضیح‌برداری ساختاری(SVAR) در باز‌ه‌ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. جامعه آماری مورد بررسی پژوهش بخش اقتصاد کلان ایران است و کالاهای مورد بررسی در این پژوهش شامل آلومینیوم، مس، طلا، میلگرد، تیرآهن و روی می‌باشند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در بلندمدت بیش‌ترین تاثیر بر کالاهای مورد بررسی توسط اعتبارات پرداختی صورت می‌پذیرد. در نهایت می‌توان گفت افزایش میزان اعتبارات پرداختی برای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه-های لازم برای گسترش مراکز تولید صنعت و رسیدن به یک شرایط با ثبات در قیمت کالای صنعتی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند برای بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of monetary policy shocks on the price dynamics of industrial commodities selected group in Iran

نویسندگان [English]

  • Arash Ketabforoush Badri 1
  • akbar mirzapour babajan 2
  • beitollah akbari moghadam 2
1 Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

It is important to examine the dynamics of prices for industrial commodities in different periods of time, because fluctuations in commodity prices can be posed as a serious problem in policy making. The fluctuation in the price of industrial goods can also affect the production of various sectors of the economy. Therefore, the relationship between the factors affecting the price of industrial goods is very important. Monetary policy shocks are among the factors that can affect the price of industrial commodities. Therefore, identifying as accurately as possible the factors affecting price changes, as well as the exact trend of monetary policies and examining the impact shocks, can help policymakers in many sectors. The aim of this study is to investigate the effect of monetary policy shocks on the price dynamics of industrial commodities group in Iran using SVAR method during the time period of 2008-1 to 2017-4. The statistical population of the study is the macroeconomic sector of Iran and the commodities selected in this study include aluminum, copper, gold, rebar, beams and zinc. The results showed that in the long run, the greatest impact on the commodities by credits. Finally, it can be said that increasing the amount of credits paid to the industrial sector in order to provide the necessary capital to expand the production centers of industry and achieve a stable situation in the price of industrial goods are among the policies that can be effective to improve the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy shocks
  • commodity prices
  • industry sector
  • Iran
  • SVAR method