تاثیر شوک‌های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه‌ کالاهای صنعتی منتخب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

بررسی پویایی قیمت کالاهای صنعتی در دوره­های زمانی مختلف از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می­تواند به عنوان یک مشکل جدی در سیاست­گذاری­ها مطرح شود و تولید بخش­های مختلف اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. شوک­های سیاست­ پولی از جمله عواملی هستند که می­توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. هدف مطالعه­ی حاضر در واقع بررسی تاثیر شوک­های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه­ کالاهای صنعتی در ایران با استفاده از رویکرد خود توضیح­برداری ساختاری(SVAR) در باز­ه­ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. جامعه آماری مورد بررسی پژوهش بخش اقتصاد کلان ایران است و کالاهای مورد بررسی در این پژوهش شامل آلومینیوم، مس، طلا، میلگرد، تیرآهن و روی می­باشند. نتایج بررسی­ها نشان داد که در بلندمدت بیش­ترین تاثیر بر کالاهای مورد بررسی توسط اعتبارات پرداختی صورت می­پذیرد. در نهایت می­توان گفت افزایش میزان اعتبارات پرداختی برای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه­های لازم برای گسترش مراکز تولید صنعت و رسیدن به یک شرایط با ثبات در قیمت کالای صنعتی از جمله سیاست­هایی است که می­تواند برای بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary Policy Shocks on the Price Dynamics of Industrial Commodities Selected Group in Iran

نویسندگان [English]

 • Arash Ketabforoush Badri 1
 • Akbar Mirzapour Babajan 2
 • Beitollah Akbari Moghadam 2
1 Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

It is important to examine the dynamics of prices for industrial commodities in different periods of time, because fluctuations in commodity prices can be posed as a serious problem in policy making. The fluctuation in the price of industrial goods can also affect the production of various sectors of the economy. Therefore, the relationship between the factors affecting the price of industrial goods is very important. Monetary policy shocks are among the factors that can affect the price of industrial commodities. Therefore, identifying as accurately as possible the factors affecting price changes, as well as the exact trend of monetary policies and examining the impact shocks, can help policymakers in many sectors. The aim of this study is to investigate the effect of monetary policy shocks on the price dynamics of industrial commodities group in Iran using SVAR method during the time period of 2008-1 to 2017-4. The statistical population of the study is the macroeconomic sector of Iran and the commodities selected in this study include aluminum, copper, gold, rebar, beams and zinc. The results showed that in the long run, the greatest impact on the commodities by credits. Finally, it can be said that increasing the amount of credits paid to the industrial sector in order to provide the necessary capital to expand the production centers of industry and achieve a stable situation in the price of industrial goods are among the policies that can be effective to improve the situation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary policy shocks
 • commodity prices
 • industry sector
 • Iran
 • SVAR method
 1. اژدری، علی اصغر و حیدری، حسن (1394). گزارش پژوهشی دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دی‌ماه 1394.
 2. اژدری، علی اصغر، حیدری، حسن و عبدالهی، محمدرضا (1396). بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسن، فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(89)، 105-132. 
 3. اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز و تلسچی، الناز (1390). بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر قیمت در ادوار تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف-سوئیچینگ، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 2(7و8)، 183-222.
 4. برادران، علیرضا و زمردیان، غلامرضا (1396). بررسی اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، 6(24)، 117- 138.
 5. پروین، سهیلا، بهرامی، جاوید، و وحیدی، سحر (1391)، تأثیر شوک های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6(20)، 21-39.
 6. تقوی، مهدی و لطفی، علی اصغر (1385). بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور(طی سال های 1374-1382)، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 6(20)، 131-165. 
 7. تقی­زاده، حجت، زمانیان، غلامرضا و هراتی، جواد (1396). بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVAR، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 4(4)، 1-26.
 8. جعفری صمیمی، احمد، توکلیان، حسین و حاجی کرمی، مرضیه (1396). ارزیابی سیاست های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: رویکرد MDSGE، فصلنامه مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 6(32)، 1-34. 
 9. دانش جعفری، داود، سردارشهرکی، علی، اثنی عشری، هاجر و حاتمی، یحیی (1392). تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالش ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 1(1)، 93-104.
 10. دائی، بابک و افشون، حبیب­اله (1397). تحلیل ساختار اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی استان فارس طی سال‌های 1396-1392، فصلنامه مجله اقتصادی، 18(9و10)، 71-96. 
 11. سلمانی بی شک، محمدرضا، برقی اسکویی، محمد مهدی و لک، سودا (1394). تاثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2(4)، 93 -131.
 12. محبی، سام، شهرستانی، حمید و هژبرکیانی، کامبیز (1396). شوک های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE، فصلنامه پژوهش ها و سیاست­های اقتصادی، 25(81)، 123- 153.
 13. Abeygunawardana, K., Amarasekara, C., & Tilakaratne, C.D. (2017). Macroeconomic Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from Sri Lanka. South Asia Economic Journal. 18, (1), 21–38.
 14. Alam, R., & Gilbert, S. (2017). Monetary policy shocks and the dynamics of agricultural commodity prices: evidence from structural and factor-augmented VAR analyses. Agricultural Economics, 48, (2017), 15–27. DOI: 10.1111/agec.12291.
 15. Amatov, A., & Dorfman, J.H. (2017). The Effects on Commodity Prices of Extraordinary Monetary Policy. Journal of Agricultural and Applied Economics, 49. 1, 83–96.
 16. Asgharpir, H., Fallahi, F., & Talischi, E. (2012). The Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Price in Business Cycle of Iran Using Markov-Switching Approach. Journal of Economics and Modeling, Vol. 2, Issue7-8, 183-222. (In Persian).
 17. Augustine Kutu, A., & Ngalawa, H. (2016). Monetary Policy Shocks and Industrial Output in BRICS Countries. SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol. 66, Issue 3, 3-24.
 18. Azhdari, A., & Heydari, H. (2015). The Perspective of Industrial Growth in Iranian Economy, Office of Energy, Industry and Mine Studies, Assistance Infrastructure Research and Production Affairs, 14601, 1-22. (In Persian).
 19. Azhdari, A., Heydari, H., & Abdollahi, M. (2016). Investigating the Factors Affecting the Value Added of the Industry and Mining Sector in Iran Using the Johansson Cointegration Method, Parliament and strategy, 24, 89, 105-132. (In Persian).
 20. Baradaran, A., & Zommordiyan, Gh. (2017). The Effect of Monetary and Financial Policies on the Value Added of the Industry and Mine sector in Iran. Journal Management System, Vol.6, Issue 24, 117-138. (In Persian).
 21. Cabrales, C.A., Granados Castro, J.C., & Ojeda Joya, J. (2014), The Effect of Monetary Policy on Commodity Prices: Disentangling the Evidence for Individual Prices, Economics Research International, Vol. 20, 14, 6, 1-13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/649734.
 22. Choi, B. Y., & Pyun, J. H. (2018). Does real exchange rate depreciation increase productivity? Analysis using Korean firm‐level data. The World Economy, 41, 2, 604-633.
 23. Daee, B., & Afshoon, H. (2018). Investigating the Factors Affecting the Production of Industry Sector in Iran during 1396: 4-2011: 1 Approach Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Economic Journal, 5, 6, 31-49. (In Persian).
 24. DaneshJafari, D., Sardarshahraki, A., Asnaashari, H., & Hatami, Y. (2013). The impact of exchange rate shocks on the challenges and prospects of employment in the industrial sector of Iran, The Macro and Strategic Policies, 1, 1, 93-104. (In Persian).
 25. Datta, B., (1952), The Economics of Industrialization, World Press,
 26. Hammoudeh, S., Nguyen, D.K., & Sousa, R.M. (2015), US monetary policy and sectoral commodity prices. J. Intl. Money Fin, 57, 3, 61–85.
 27. Hammoudeh, S., Nguyen, D.K., & Sousa, R.M. (2014), China’s Monetary Policy and Commodity Prices, IPAG Business School, Working Paper, 2014, 298, 1-33.
 28. Jafari Samimi, A., Tavakoliyan, H., & Hajikarami, M. (2017). Assessing monetary policy in shock situations Exchange rates: MDSGE approach. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran, Vol. 6. Issue 32, 1-34. (In Persian).
 29. Kaldor, N., (1966). Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom, Cambridge University Press.
 30. Kim, S. (1999), Do monetary shocks matter in theG-7 countries? Using common identifying assumptions about monetary policy across countries. J. Intl. Econ, 48, 2, 387–175.
 31. Mohebbi, S., Shahrestani, H., & Hojabrkiyani, K. (2017). Financial shocks and the role of monetary policy in the Iranian economy, assuming the existence of an interbank market in a DSGE model. Journal of Economic Research and Policies. Vol. 25, Issue 81, 123-153. (In Persian).
 32. Nagel, A., & Parker, J. (2003), Empirical macroeconomics: The effects of monetary policy. Gold-Hammer Collaborative Research at the Department of Economics, Reed College. http://academic.reed.edu/economics/course_pages/341_s09/Monetary_Policy_Chapter.pdf [Accessed on 19 March 2015].
 33. Parvin, S., Bahrami, J., & Vahidi, S. (2012). Impact of financial shocks on production and price level in Iran using the model of structural vector regression itself. Quarterly Journal of Economical Modeling, Vol.6, Issue 4, 21-39. (In Persian).
 34. Salmani Bishak, M., Barghi Oskouee, M.M., & Lak, S. (2016). The Effects of Monetary and Fiscal Policy Shocks on Stock Market of Iran. Journal of Economic Modeling Research, Vol 6, Issue 22, 93-131. (In Persian).
 35. Taghizadeh, H., Zamanian, G., & Harati, J. (2018). Monetary Shocks Effects on Different Economic Sectors: Using the FAVAR Approach. Applied Theories of Economics, Vol 4, Issue 4, 1-26. (In Persian).
 36. Taghavi, M., & Lotfi, A. (2006). Investigating the effects of monetary policy on the volume of deposits, concessional facilities and liquidity of the banking system of the country (during 1374-1382). The Economic Research. Vol. 6, Issue 20, 131-165. (In Persian).