بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاست­گذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمون­های ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، می­تواند نتایج گمراه کننده­ای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویایی­های نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 می­باشد. عمده آزمون­های مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمون­ها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانه­ها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمت­ها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمی­باشد. در این مقاله این آزمون­ها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی می­کند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم می­باشد. بنابراین، مشاهده می­گردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمی­باشد. همچنین تکانه­ها می­توانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاست­های ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Nonlinear Dynamics of Inflation Rate in Iran

نویسندگان [English]

  • Karim Eslamloueyan
  • Sakineh Oujimehr
چکیده [English]

Given the importance of understanding inflation behavior for modeling, forecasting and policymaking, the main question is whether stationary tests for inflation rate in Iran are accurate and correct? An answer to this question depends on studying the inflation dynamics. Overlooking this fact might result in using wrong stationary tests and hence incorrect forecast about inflation movement. The purpose of this paper is to study inflation dynamics in Iran for the period 1991:2-2011:4. Most stationary tests in Iran are based on linear behavior of inflation rate and show that this variable is stationary. This means that the cost of fighting inflation is not high. This paper questions these results and examines the possibility of nonlinear behavior of inflation rate in Iran. The results suggest that inflation follows a nonlinear path and its movement is very well explained by an exponential smooth transition autoregressive (ESTAR) model. Given the nonlinearity of inflation rate in Iran, we apply the nonlinear unit root tests suggested by Kapetanios, Shin and Snell (KSS) to inflation rate. In contrast to most studies in Iran, we show that the inflation rate in Iran is a nonlinear non-stationary variable.  This finding casts doubt on previous researches that considered inflation rate to be a stationary variable. Finally, it seems that shocks might have permanent effects on inflation rate and it would be very costly for monetary authorities to implement anti-inflationary policies in Iran.