نویسنده = علیرضا کازرونی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 155-178

حسین اصغرپور؛ علیرضا کازرونی؛ نینا میرانی