نویسنده = سجاد عبداله زاده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارایی فنی واحدهای بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-182

سجاد عبداله زاده؛ فیروز فلاحی