نویسنده = فاطمه باقرزاده آذر
تعداد مقالات: 2
1. رابطه غیرخطی نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر توسعه بازارهای مالی در قالب مدل نوین GAS

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 103-128

10.22034/ecoj.2020.11010

فاطمه باقرزاده آذر؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ غلامرضا منصورفر


2. برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان‌های ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-76

فاطمه باقرزاده آذر؛ رضا رنج‌پور؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ احمد اسدزاده