نویسنده = زهرا کریمی تکانلو
تعداد مقالات: 3
1. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان‌های ایران و بررسی عوامل موثر بر آن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-188

رضا کاربر؛ زهرا کریمی تکانلو؛ پرویز رستم زاده


2. معرفی و ارزیابی مدل رفتاری جدید در اتخاذ رفتارهای اخلاقی پایدار برپایه تئوری انتخاب عقلانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-84

سالار جلیل پور؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ حسن آقا نظری؛ زهرا کریمی تکانلو


3. برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان‌های ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-76

فاطمه باقرزاده آذر؛ رضا رنج‌پور؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ احمد اسدزاده