نویسنده = عبدالساده نیسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش شوک‌های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-264

سارا عظیمی؛ عبدالساده نیسی؛ تیمور محمدی