نویسنده = سید جمال الدین محسنی زنوزی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه غیرخطی نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر توسعه بازارهای مالی در قالب مدل نوین GAS

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 103-128

10.22034/ecoj.2020.11010

فاطمه باقرزاده آذر؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ غلامرضا منصورفر