کلیدواژه‌ها = تخصیص بهینه استانی
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه‌ریزی آرمانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 133-152

هادی رحمانی فضلی؛ عباس عرب مازار