کلیدواژه‌ها = "مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"
تعداد مقالات: 1
1. رفتار سیاست پولی طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 53-80

علیرضا عرفانی؛ ندا کسایی پور