کلیدواژه‌ها = حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پیشنهاددهی عرضه در ساختار بازار انرژی برق Pay-as-Bid در ایران مبتنی بر رهیافت هولمبری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-26

شهرام معینی؛ بابک صفاری؛ علیمراد شریفی؛ سعید حیاتی