کلیدواژه‌ها = شاخص کالبدی-اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری مسکن شهری در استان های ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-28

10.22034/ecoj.2021.30066.2379

علیرضا شکیبایی؛ محمد حسین امجدی