کلیدواژه‌ها = نااطمینانی اقتصاد کلان
نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسک سیاسی و نوسانات بازار ارز در ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 67-102

10.22034/ecoj.2023.54679.3146

پروین علی مرادی افشار؛ صلاح الدین منوچهری؛ رامین امانی