تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه­گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس­انداز را فراهم می­کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته­بندی می­شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان­گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه­ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه­های انجام شده نشان می­دهد که معیارهایی هم­چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت­داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت­پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض­الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Criteria of Ethics in Islamic Banking

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Vahedi Monfared 1
 • Mohammad Vaez Barzani 2
 • Mahdi Toghyani 3
1 Graduated from Master of Economics, University of Isfahan
2 Associate Professor of Economics, University of Isfahan
3 Assistant Professor of Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

The banking system, based on the rules of its activity through financial intermediation, enables the allocation of resources to holders of surplus savings. The rules of the banking system are categorized in a simple Classification into internal and external rules. So that the internal rules cantain legal banking aspects as well as the external rules refer to moral ones. The existence of these two Category of rules together in Islamic banking indicates the evolution of Islamic banking. The ethical rules in Islam are based on Islamic teachings and values.
 Explaining and reinforcing these rules in Islamic banking can enhance behavioral patterns in many aspects and improve banks' interactions with Together, organizations and customers.
 in this Research with The thematic analysis method to the extraction ethical criteria in Islamic banking. In this field, after analyzing the theoretical foundations in the field of ethics, its place in banking has been discussed. This processing there have been through interviews. The analysis of the content of the interviews shows that: rules such as: observance of public interest, the maintaining economic stability, ethics rules (honesty, conscience, trustworthiness and  the trust),the  justice, the  honoring the human personality, commitment, the responsibility, ethics in using tools to attract customers, ethics in the field of asymmetric information, explain the rules in the framework of ethics, Debt Moratorium For Financial Hardship Person, ethics in using tools at hand (money created) And ethics in using gharz al-hasaneh sources (Interest-free loan) as ethical criteria affect Islamic banking performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • Islamic banking
 • Ethical banking
 1. پیغامی، عادل و منصوری، سمانه (1395). برنامه ریزی رفاه اجتماعی تاب­آور، دلالت­های راهبردی و اعتباربخشی یک مدل ترکیبی برای اقتصاد. اندیشه مدیریت راهبردی، 10(2)، 40-5.
 2. توکلی، محمدجواد، کریمی، عبدالخالق (1393). شاخص بانکداری اسلامی. معرفت اقتصاد اسلامی، 6 (1)، 94- 71.
 3. درویش، حسن و رمضانیان فهندری، هادی (1397). مسئولیت­پذیری و پاسخ­گویی. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
 4. درخشه، جلال، افتخاری، اصغر و ردادی، محسن ( 1394). تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت­الله خامنه­ای. جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 6(3)، 72-53.
 5. رحیمی ندوشن، اقدس و دهقان منگابادی، بمانعلی (1396). اهمیت وفای به عهد و پیمان در دین اسلام از منظر امام علی(ع). کنفرانس بین­المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت. مشهد.
 6. رمضان­پور نرگسی، قاسم، طالقانی، غلامرضا، رمضان­پور نرگسی، سمیه و غفاری، علی (1393). ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت­های دانش­بنیان مستقر در پارک­های علم و فناوری: رویکرد کیفی. مدیریت دولتی، 6(1)، 108-85.
 7. زنگی آبادی، علی و علی حسینی، رحمان (1389). سیر تحول بانکداری از آغاز تاکنون. بانک و اقتصاد، 110، 27-17.
 8. جعفری، مهدی (1386).  نیاز انسان به اخلاق. نشریه خل، 3(1)، 68.
 9. حسینی علائی، سیدرضا و نیلچی، مسلم (1397). بررسی نقش بانکداری اسلامی در اقتصاد مقاومتی. اقتصاد و بانکداری اسلامی، 4(25)، 164-145.

10.خلیلیان اشکذری، محمدجمال (1396). ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی. اقتصاد اسلامی، 1(2)، 108-85.

11.سایت اندیشکده هجرت. فلسفه خلق پول.

 /062/http://andishkadeh-hejrat.ir/mindex

12.صادقی سقدل، حسین و خانزاده، یاور (1395). اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، 8(2)، 226-199.

13.فتاحی زفرقندی، علی (1395). آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی. پژوهشکده شورای نگهبان.

14.قربانی، عسکر (1387). چیستی اخلاق و فضایل اخلاقی. اخلاق، 28 (11)، 159 -134.

15.کریمیان، اصغر و حیدرزادی، طیبه (1396). بررسی اخلاق در بانکداری و نقش آن در پیشرفت سیستم بانکی: مطالعه مروری. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و حسابرسی پویا، تهران.

16. مصباح، مجتبی (1382). فلسفه اخلاق. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

17.محمدی، مسلم و گل­وردی، مهدی (1392). مولفه­های اخلاق حرفه­ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی. اسلام و مدیریت، 2(3)، 180-161.

18.موسوی بجنوردی، سیدمحمد و کبیر تکمیلی نژاد، عاطفه (1390). جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی و با رویکردی بر آرای امام خمینی(س). پژوهشنامه متین امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، 13(51)، 18-1.

19.موسوی جهرمی، یگانه و فائزی، سید مجتبی (1395). جایگاه اخلاق در بانکداری: مطالعه مقایسه­ای بانکداری اخلاقی و بانکداری اسلامی. همایش گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی، تهران.

20.یزدانی، مریم (1390). قرض­الحسنه و نقش آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی. بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، 11(5 و6)، 40-29.

1-      Darvish, h., & Rramezanian Fahandari, H. (2018). Responsibility and responsivity. Judicial science and official services university. (In Persian).

2-      Derakhsheh, J., Eftekhari, A., & Radadi, M. (2015). Thematic analysis of trust in Ayatollah Khamenei's thought.  Justārhā-ye Siyāsī-ye Moāṣer (contemporary political studies). Humanities Sciences and Cultural Studies Institute, 6 (3), 53-72 (In Persian).

3-      Fattahi Zafarghandi,  A. (2016). Acquaintance to concepts of public law. Guardian Council Institute (Shoraye negahban) (In Persian).

4-      Fetiniuc, V., & Luchian, I. (2014). Banking ethics: main conaeptions and problems. Annals of the University of Petroşani, Economic, 14(1), 91-102.

5-      Gilani. H. (2015). Exploring the ethical aspects of Islamic banking. International. Journal of Islamicand Middle Eastern Finance and Management, 8(1), 85-98.

6-      Ghorbani, A. (2008). Essence of behavior and moral values. Morality. 28(11), 134-159 (In Persian).

7-      Halamka, R, .& Teply, P. (2017). The effect of ethics on banks financial performance. .IDEAS. Prague Economic Papers, 26(3), 330-344.

8-      Hijrat think tank website, Money Making Philosophy, recieved from http://andishkadeh-hejrat.ir/mindex/062/ (In Persian).

9-      Hosseini alae, S.R., & Nilchi, M. (2018). Investigating islamic banking in economic strength. Economy and Islamic Banking, 4(25), 145-164 (In Persian).

10-  Karimian, A., & Heidarzadi, T. (2017). Investigating morality in banking and its position in banking system progress: review paper. Second international management, accounting and dynamic accounting conference, Tehran (In Persian).

11-  Kayode, A. L., & Ishola, M. H. (2012).  Islamic banking practices and the need for ethical concern. Islam and Civilistional Renewal, 3 (3), 506-525.

12-  Khalilian ashkzari, M .J. (2017). Economic constancy of country depended on strength economy. Islamic Economy, 1(2), 85-108 (In Persian).

13-  Khan, T., & Mohomed, A. B. R. N. (2017). Ethical banking and Islamic banking: a comparison of triodos bank and islami bank Bangladesh Limited. Islamic Economic Studies, 25, 111-154.

14-  Martinez, B, L. (2015). Ethic Banking: Analysis and comparison of the model. Heilbornn University, Submitted to: Porf.Dr.Kurt A. Hafner.

15-  Mesbah, M.(2002). Morality philosophy. Qom: Imam khomeini educational and research institution (In Persian).

16-  Mohammadi, M., & Golverdi, M. (2013).Ethics components in organization by patterning religious principles. Islam and Management, 2(3), 161-180 (In Persian).

17-  Mousavi Bojnourdi, S.M., & Kabir Takmili Nezhad, A. (2011). Morality and justice position in religious jurisprudence and Islamic law with an approach to Imam Khomeini comments. Imam Khomeini’s Matin and Islamic Revoloution Bulletin, 13(51), 1-18 (In Persian).

18-  Mousavi Jahromi, Y., & Faezi, S.M. (2016). Morality position in banking: comparative study of morality banking and Islamic banking. International Gathering Conference of Banking and Islamic Financing. Tehran (In Persian)

19-  Mousavian, S.A., & Ebrahimi, M. (2013). Islamic banking investigation index. First National Conference of Development of Banking and Financing Management. Tehran (In Persian).

20-  Peyghami, A., & Mansouri, S. (2016). Abiding Social Welfare Planning, Strategic Implications and Accreditation of a combination Model for Economy. Strategic Management Thought, 10 (2), 5-40 (In Persian)

21-  Ramezanpour Nargesi, Q., Taleghani, Gh., Ramezanpour Nargesi, S., & Ghaffari, A. (2014). Presenting a technological entrepreneurship model in knowledge-based companies of science and technology parks: a qualitative approach. Governmental Management, 6(1), 85-108 (In Persian).

22-  Rahimi Nodoushan, A., & Dehghan Manggabadi, B. A. (2017). The importance of fulfilling the covenant in Islam religion from Imam Ali perspective. International Psychology Counseling and Education Conference. Mashhad. Novembre (In Persian).

23-  Sadeghi seghdel, H., & Khanzadeh, Y. (2016). Unequal information and its position in islamic economy. Islamic Economy, 8(2), 199-226 (In Persian).

24-  Slimene, N., Makni, S., & Ben Rejeb, J. (2014). Ethical Performance of Islamic Banks: the Case of the Tunisian Banking “ Zaytuna”. Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 107-122.

25-  Tavakoli, M. J., & Karimi, A. (2014). Islamic Banking Index. Islamic economic index ( Ma'rifat-e Eghtesad-e Islami), 6 (1), 71- 94 (In Persian).

26-  Yazdani, M. (2011). Interest-free and its role in elimination of economic and consensus needs. Investigating economic issues and policies, 11(5-6), 29-40 (In Persian).

27-  Zangi abadi, A. & Alihosseini, R. (2010). Banking development history from beginning to now. Bank and economy. 110, 17-27 (In Persian).