طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویایی‏های متغیرهای کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو‏سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه‏گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه‏سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه‏گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره‏وری نهایی سرمایه فیزیکی می‏شود؛ بنابراین سرمایه‏گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می‏شوند. بر اساس یافته‏های پژوهش توصیه می‏شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Design of a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model to aim of Investigate the Effect of Pandemic Disease Outbreak on the Dynamics of Macroeconomic Variables

نویسندگان [English]

 • Ali Keshavarzi 1
 • Hamid Reza Horry 2
 • Sayyed Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 3
 • Meysam Rafei 4
 • Mehdi Nejati 2
1 PhD Student in Economics, Shahid Bahonar university of Kerman
2 Associate Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman
3 Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman
4 Assistant Professor of Economics, Kharazmi University
چکیده [English]

The coronavirus outbreak in December 2019 quickly became a public health crisis, first affecting the Chinese economy and then the global economy. This issue led to the use of various models to modelling the prevalence of the virus. The present study is aimed to understand the effect of a pandemic outbreak on Iranian’s economy within the framework of a Dynamic Stochastic General Equilibrium model. To do this, after calibrating the parameters based on the quarterly information of Iran's economy during the period 1991-2016, in different scenarios and according to the persistence of health disaster risk, model simulation was performed. The results showed that the outbreak of a pandemic reduced working hours and consequently the marginal productivity of physical capital; Thus physical investment, production, and total consumption are reduced. Based on the research findings, it is recommended that the government, as a policy-maker, play a stabilizing role under pandemic disease conditions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pandemic Disease
 • Health disaster risk
 • Dynamics of macroeconomic variables
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • Real Business Cycle
 1. 1- اسمعیلی‏پور ماسوله، الهام، شیرین‏بخش، شمس‏الله و ابراهیمی، ایلناز (1396). بررسی اثر تکانه‏های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR). فصلنامه نظریه‏های کاربردی اقتصاد، 4(2)، 78-49.

  2- بهرامی، جاوید و قریشی، نیره سادات (1390). تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه الگوسازی اقتصادی، 5(13)، 22-1.

  3- پروین، سهیلا، ابراهیمی، ایلناز و احمدیان، اعظم (1393). تحلیلی بر تأثیر شوک‏های ترازنامه‏ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی). فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، 14(52)، 186-149.

  4- توکلیان، حسین و کمیجانی، اکبر (1391). سیاستگذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات الگوسازی، (8)، 118-87.

  5- حسن‏زاده جزدانی، علیرضا (1399). بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به مالیات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. توسعه و سرمایه، 5(2)، 901-65.

  6- رافعی، میثم و بهرامی، جاوید (1393). بررسی نحوه اثرگذاری تکانه‏های وارد بر اقتصاد از مسیر سیاست‏های مالی (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی). رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.

  7- سبحانیان، سید محمدهادی، روحانی، سید علی و شهبازی غیاثی، موسی (1398). درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن). ویرایش اول، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‏های اقتصادی، 3-2.

  8- سلیمانزاد، ایرج، فعالجو، حمیدرضا، و حیدری، حسن (1398). بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب الگو (DSGE). فصلنامه نظریه‏های کاربردی اقتصاد، 6(1)، 182-149.

  9- شهریاری زهرا و بخشی دستجردی، رسول (1397). طراحی یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با اعمال اشتغال ناقص برای اقتصاد ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  10- فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث، رشادت، سهیلا و کریمی، پرستو (1392). رابطه سرمایه انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک. مدیریت بهداشت و درمان، 3، 51-37.

  11- فخرحسینی، فخرالدین (1390). الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران. تحقیقات الگوسازی اقتصادی، 1، 28-1.

  12- ولی بیگی، حسن، بشیری، سحر، اسمعیلی‏پور، الهام، هوشمند، سعیده، رهنمون، طیبه، ادبی، باقر، محرمی، مهدی و قلی‏پور، سمانه (1399). بررسی آثار شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد جهان و کانال‏های اثرگذاری بر اقتصاد ایران. http://itsr.ir/Post/40523/

  1. cemoglu, D., & Johnson, S. (2007). Disease and development: the effect of life expectancy on economic growth. Journal of political Economy, 115(6), 925-985.
  2. Agénor, P. R., & Moreno-Dodson, B. (2006). Public infrastructure and growth: New channels and policy implications (Vol. 4064). World Bank Publications.
  3. Arndt, C., & Lewis, J. D. (2000). The macro implications of HIV/AIDS in South Africa: a preliminary assessment. South African Journal of Economics, 68(5), 380-392.
  4. Bahrami, j., Ghoreishi, N. S. (2011). Analyzing the Monetary Policy in Iran Economy by Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model.Economic Modeling, 5(1), 1-22 (In Persian).
  5. Barro, R. J., & Ursua, J. F. (2008). Consumption disasters in the twentieth century. American Economic Review, 98(2), 58-63.
  6. Brunner, K., & Meltzer, A. (1983). Econometric policy evaluation: A critique. In Theory, Policy, Institutions: Papers from the Carnegie-Rochester Conferences on Public Policy (Vol. 1, p. 257). North Holland.
  7. Castro, F. E. (2020). Fiscal policy during a pandemic. FRB St. Louis Working Paper, 2020-006.
  8. Cuddington, J. T. (1993). Modeling the Macroeconomic Effects of AIDS, with an Application to Tanzania. The World Bank Economic Review, 7(2), 173-189.
  9. Cuddington, J. T., & Hancock, J. D. (1994). Assessing the impact of AIDS on the growth path of the Malawian economy. Journal of Development Economics, 43(2), 363-368.
  10. Esmailipour Masouleh, E., Shirinbakhsh, S., & Ebrahimi, I. (2017). The Effect of External Shocks on Iran’s Oil Economy: A DSGE-BVAR Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(2), 49-78 (In Persian).
  11. Fakhrehoseini, F. (2011). The Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of Monetary Business Cycle for Iran. jemr, 1(3), 1-28 (In Persian).
  12. Fattahi, S., Soheili, K., Reshadat, S., & Karimi, P. (2014). Relationship between human capital of Health and economic growth in OPEC countries. Journal of healthcare management, 3(3), 37-51 (In Persian).
  13. Greenwood, J., Hercowitz, Z., & Huffman, G. W. (1988). Investment, capacity utilization, and the real business cycle. The American Economic Review, 402-417.
  14. Grossman, M. (1999). The human capital model of the demand for health. NBER Working paper, (w7078).
  15. Haacker, M. (2002). The economic consequences of HIV/AIDS in Southern Africa.
  16. Hall, R. E., & Jones, C. I. (2007). The value of life and the rise in health spending. The Quarterly Journal of Economics, 122(1), 39-72.
  17. Halliday, T. J., He, H., Ning, L., & Zhang, H. (2019). Health investment over the life-cycle. Macroeconomic Dynamics, 23(1), 178-215.
  18. Hansen, G. D., & Wright, R. (1992). The labor market in real business cycle theory. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 16(2), 2-12.
  19. Hassanzadeh Jezdani, A.R. (2020). Investigating the repercussion of macroeconomic variables to taxes in the Iranian economy in the framework of the dynamic equilibrium general equilibrium model. Journal of Development and Capital, 5(2), 85-104 (In Persian).
  20. (2021). Policy Tracker. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I.
  21. Johnson, N. P., & Mueller, J. (2002). Updating the accounts: global mortality of the 1918-1920" Spanish" influenza pandemic. Bulletin of the History of Medicine, 105-115.
  22. Karlsson, M., Nilsson, T., & Pichler, S. (2014). The impact of the 1918 Spanish flu epidemic on economic performance in Sweden: An investigation into the consequences of an extraordinary mortality shock. Journal of health economics, 36, 1-19.
  23. King, R. G., Plosser, C. I., & Rebelo, S. T. (1988). Production, growth and business cycles: I. The basic neoclassical model. Journal of monetary Economics, 21(2-3), 195-232.
  24. King, R. G., Plosser, C. I., & Rebelo, S. T. (1988). Production, growth and business cycles: II. New directions. Journal of Monetary Economics, 21(2-3), 309-341.
  25. Kydland, F. E. (2021). Business Cycles and Aggregate Labor Market Fluctuations (pp. 126-156). Princeton University Press.
  26. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at. Econometrica, 50(6), 1345-1370.
  27. Martin, E., Sergio, R., & Mathias, T. (2020). The Macroeconomics of Epidemics. Cambridge, MA, w26882.
  28. McKibbin, W., & Fernando, R. (2021). The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios. Asian Economic Papers, 20(2), 1-30.
  29. McNeill, W. H. William H. McNeill (historian).
  30. Nelson, C. R., & Plosser, C. R. (1982). Trends and random walks in macroeconmic time series: some evidence and implications. Journal of monetary economics, 10(2), 139-162.
  31. Parvin, S., Ebrahimi, I., & Ahmadian, A. (2014). Analysis of the Impact of Banking System's Balance Sheet Shocks on Output and Inflation in Iranian Economy. Economics Research, 14(52), 149-186 (In Persian).
  32. Perrings, C., Castillo-Chavez, C., Chowell, G., Daszak, P., Fenichel, E. P., Finnoff, D., ... & Springborn, M. (2014). Merging economics and epidemiology to improve the prediction and management of infectious disease. EcoHealth, 11(4), 464-475.
  33. Perrings, C. (2014). Our Uncommon Heritage: Biodiversity Change, Ecosystem Services, and Human Well-Being. Cambridge University Press.
  34. Prah Ruger, J., Jamison, D. T., Bloom, D. E., & Canning, D. (2011). Health and the economy. Global Health: Diseases, Programs, Systems, and Policies, 757-814.
  35. Rafei, M., & Bahrami, J. (1393). Investigating the impact of shocks on the economy through fiscal policy (Dynamic Stochastic General Equilibrium approach). M.A. Thesis, Allameh Tabataba'i University (In Persian)
  36. Sayadi, M., & Khosroshahi, M. K. (2020). Assessing Alternative Investment Policies in a Resource-Rich Capital-Scarce Country: Results from a DSGE analysis for Iran. Energy Policy, 146, 111813.
  37. Shahriari, Z., & Bakhshi Dastjerdi, R. (2018). Designing a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Iran҆s Under-Full Employment Economy. M. A. Thesis, University of Isfahan (In Persian).
  38. Smith, R. D. (2006). Responding to global infectious disease outbreaks: lessons from SARS on the role of risk perception, communication and management. Social science & medicine, 63(12), 3113-3123.
  39. Sobhanian, S. M. H., Rowhani, S. A., & Ghiasi Sh, M. (2020). About opposition Coronavirus Outbreak (Review of economic effects and suggestions for managing its consequences). Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN, (1), 2-3 (In Persian).
  40. Soleymanzadeh, I., Faaljou, H., Heidari, H. (2019). Investigating the Effect of Iran's Oil Revenues Shock on Macroeconomic Variables in the DSGE Model. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 6(1), 149-182 (In Persian).
  41. Tavakolian, H., & Komijani, A. (2012). Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach. Jemr, 2(8), 87-117 (In Persian).
  42. Torój, A. (2013). Why Don’t Blanchard-Kahn ever" Catch" Flu? And How it Matters for Measuring Indirect Cost of Epidemics in DSGE Framework. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 5(3), 185-206.
  43. Vali B, H., Bashiri, S., Ismaili P, E., Hooshmand, S., Rahnemon, T., Adabi, B., Muharrami, M., & Gholi P, S. (2020). Investigating the effects of outbreak COVID-19 disease on the world economy and channels affecting the Iranian economy (In Persian).
  44. Vasilev, A. (2017). US Health and Aggregate Fluctuations. Bulletin of Economic Research, 69(2), 147-163.
  45. (1999). Making a difference. Retrieved from Geneva, Switzerland World Health.
  46. (2020). Commodity Markets. Retrieved from World Bank: https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.
  47. Xu, K., Evans, D. B., Kawabata, K., Zeramdini, R., Klavus, J., & Murray, C. J. (2003). Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. The lancet, 362(9378), 111-117.
  48. Yang, Y., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. Annals of tourism research, 83, 102913.
  49. Yoo, Byung-Kwang, Megumi Kasajima, and Jay Bhattacharya. Public avoidance and the epidemiology of novel H1N1 influenza A. No. w15752. National Bureau of Economic Research, 2010