طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویایی‏های متغیرهای کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد/ دانشکده مدیریت و اقتصاد/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ کرمان/ ایران.

2 اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران

10.22034/ecoj.2021.45884.2872

چکیده

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت مدل‏سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از کالیبراسیون پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه‏سازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد که شیوع یک بیماری پاندمیک، موجب کاهش ساعات کار و متعاقب آن بهره‏وری نهایی سرمایه فیزیکی می‏شود؛ بنابراین سرمایه‏گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل کاهش می‏یابند. بر اساس یافته‏های پژوهش توصیه می‏شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Design of a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model to aim of Investigate the Effect of Pandemic Disease Outbreak on the Dynamics of Macroeconomic Variables

نویسندگان [English]

  • Ali Keshavarzi 1
  • Hamid Reza Horry 2
  • Sayyed Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 2
  • Meysam Rafei 3
  • Mehdi Nejati 1
1 Economics, Faculty of Management and Economics/ Shahid Bahonar University of Kerman/Kerman/Iran.
2 Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 General Economic Affairs,Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

The coronavirus outbreak in December 2019 quickly became a public health crisis, first affecting the Chinese economy and then the global economy. This issue led to the use of various models to modelling the prevalence of the virus. The present study is aimed to understand the effect of a pandemic outbreak on Iranian’s economy within the framework of a Dynamic Stochastic General Equilibrium model. To do this, after calibrating the parameters based on the quarterly information of Iran's economy during the period 1991-2016, in different scenarios and according to the persistence of health disaster risk, model simulation was performed. The results showed that the outbreak of a pandemic reduced working hours and consequently the marginal productivity of physical capital; Thus physical investment, production, and total consumption are reduced. Based on the research findings, it is recommended that the government, as a policy-maker, play a stabilizing role under pandemic disease conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pandemic Disease
  • Health disaster risk
  • Dynamics of macroeconomic variables
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium
  • Real business cycle