بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

نرخ ارز نقش اساسی در تعیین درجه رقابت بین­المللی و وضعیت اقتصاد داخلی دارد، لذا شناسایی عوامل موثر بر آن می­تواند در سیاست­گذاری‌های تجاری مفید باشد. با این وجود، اثر متغیرها بر نرخ ارز اغلب با ابهام و نااطمینانی همراه است، لذا استفاده از رگرسیون فازی برای تخمین اثر این متغیرها بر نرخ ارز می­تواند مفید باشد. زیرا رگرسیون فازی بازه­ای از مقادیر ممکن را برای ضرایب تخمین می­زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای ضرایب محاسبه می­کند. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رگرسیون فازی در ایران و در دوره 1381تا 1389‌است. در این راستا، از رشد بهره‌وری، مخارج دولت، سیاست‌های تجاری، قیمت نفت و اسکناس و مسکوک در دست مردم به عنوان عوامل مؤثر بر نرخ ارز استفاده شده‌ است. بر اساس یافته­ها تأثیر مخارج دولت و نرخ رشد بهره‌وری مثبت و اثر قیمت نفت، اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سیاست‌های تجاری منفی است. همچنین اثر اسکناس و مسکوکات و قیمت نفت مبهم است. از این رو از ضرایب بازه­ای برای تحمین اثرگذاری آنها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Real Effective Exchange Rate in Iran using Fuzzy Regression

نویسندگان [English]

  • Hossein Asgharpour 1
  • Ali Mehdilou 2
  • Seyed Meysam Esmaili 3
چکیده [English]


 
Exchange rate has key role in determining the degree of international competition and domestic economic situation, Therefore, investigating  factors affecting the exchange rate will be helpful for trade policies. However, the effect of these factors on exchange rate often associated with ambiguity and uncertainty, so the use of fuzzy regression for estimating the effects of these variables on the exchange rate might be helpful. Because fuzzy regression estimates interval of possible values ​​for coefficient, whereas classical regression estimates only a certain amount for coefficients. The purpose of this study was to determine the factors affecting the real effective exchange rate in Iran using fuzzy regression in the period 2002 to 2010. In this context, the variables productivity growth, government spending, trade policies, oil prices and the currency held by the public are being used as important factors affecting the real exchange rate. According to results productivity growth rates and government spending have positive impact and oil prices, currency held by the public and trade policies have a negative effect on real effective exchange rate. Also, the impact of currency held by the public and oil prices is ambiguous. Hence, the interval estimates of coefficients are used to express the extent of their influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • real effective exchange rate
  • Cointegration
  • Forecasting
  • Fuzzy regression