بررسی نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در ایجاد همگرایی تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه تجارت کشورها توجه به مبادلات منطقه­ای از طریق توسعه همگرایی تجاری می­باشد. در این میان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس می­تواند موجبات رشد و توسعه پیوسته در عرصه­های صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری به کشور را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق برآورد پتانسیل تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه و همچنین درجه اکمال تجاری، به بررسی نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در گسترش مبادلات تجاری پرداخته می شود. نتایج برآورد حاکی از وجود پتانسیل صادراتی و وارداتی بسیار مناسب با کشورهای منتخب می‌باشد. برآورد درجه اکمال تجاری نیز نشان می­دهد که کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان دارای بالاترین درجه اکمال صادرات منطقه و کشورهای چین، ترکیه و بلاروس دارای بالاترین درجه اکمال واردات از منطقه می­باشند. بررسی پتانسیل تجاری با تجارت صورت گرفته در مورد اکثر کشورهای هدف، امکان توسعه مبادلات را تا حدود 10 برابر نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Aras Free Trade and Industrial Zone in the Regional Trade Convergence with CIS Countries, China and Turkey

نویسندگان [English]

  • Ahmad Assadzadeh
  • Fatemeh Abdullah Zadeh Nobariyan
چکیده [English]

Regional trade, boosted by trade integration and regional cooperation, is an important factor for countries trade growth. Free trade zones often facilitate trade between countries and increases trade. Aras free zone could works as a connecting bridge between Asia and Europe and enhances trade and economic growth. This study attempts to investigate the role and status of Aras free trade-industrial zone in trade development though the estimation of trade potentials with CIS countries, China and Turkey as the main trade partners in the region. The estimates of export and import potentials revealed the existence of high trade potentials between Aras free trade zone and aforementioned countries. Also, the results of trade complementarity estimates using cosine index indicated that Georgia, Azerbaijan and Kazakhstan had the highest export complementarity while, China, Turkey and Belarus had the highest import complementarity in the region. The study shows that given the current trade between Aras free trade zone and the countries, it is possible to increase trade volume by about ten folds.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional convergence
  • Trade potential
  • CIS countries