شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر نقشه راه فناوری صنعت 4.0 با رویکرد توسعه بهره وری اقتصادی در صنایع تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

روند روبه‌رشد فناوری در دنیای معاصر موجب تغییرات چشم گیری در زندگی و شیوه مشاغل و فناوری‌های دیجیتال گردیده است. تحولات حاصل از پیدایش صنعت 4.0، سبب حرکت سریع به‌سوی فناوری‌های مدرن هوشمند و دیجیتال شده است. از ابزارهای مدرن جهت برنامه‌ریزی و مدیریت فناوری در سازمان نقشه راه فناوری است که با تحلیل‌های محیطی و ردیابی‌های فناوری به صنایع گوناگون جهت آینده‌نگری یاری می‌رساند و با رصد نیازهای مشتریان، فناوری‌های مناسب ارائه می‌نماید. نقشه راه فناوری سازمان‌ها را مجهز به سیستم‌های تولید هوشمند و دیجیتال می‌نماید. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نقشه راه فناوری صنعت 4.0 در صنایع تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی می‌باشد. در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و اخذ نظر خبرگان و استفاده از ابزار دلفی فازی، 14 عامل  و 46 زیر عامل در قالب 6 بعد شناسایی گردید. نتایج حاصله عوامل مؤثر بر مدل نقشه راه فناوری صنعت 4.0 را معرفی نموده که به‌وسیله فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی اولویت‌بندی گردیده است. نتایج FANP نشانگر این است که بالاترین وزن را زیر عامل طراحی و تولید هوشمند داراست و همچنین عامل پیشران‌های تکنولوژیک دارای رتبه اول و عامل زیرساخت‌های نرم و سخت در رتبه دوم و عامل پیشران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در رتبه سوم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Key Effective Factors on the Industry 4.0 Technology Roadmap with an Approach to Economic Productivity Development in Power Planet Equipment and Energy Supply Industries

نویسندگان [English]

 • Shirin Karbasi 1
 • GHolamreza Hashemzadeh KHoorasgani 2
 • Abbas Khamseh 3
 • Kiamars Fathi Hafshejani 4
1 Department of the Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of the Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Dpartment of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Department of the Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growing trend of technology in the contemporary world has led to dramatic changes in the life and the method of businesses and digital technologies. Developments resulting from the genesis of industry 4.0, has led to a rapid move towards modern intelligent and digital technologies. One of the modern tools for planning and managing technology in the organization is the technology roadmap, which helps various industries for foresight with environmental analysis and technology tracking, and provides appropriate technologies by monitoring the needs of customers. The technology roadmap equips organizations with intelligent and digital production systems. The purpose of this research is to identify and prioritize the factors affecting Industry 4.0 Technology Roadmap in power plant equipment and energy supply industries. In this research, by studying the literature and obtaining the opinion of experts and using phase Delphi tools, 14 components in the form of 6 dimensions were identified. The results have introduced46 variables affecting the industry 4.0 technology roadmap model, which has been prioritized by phase network analysis process. The results of FANP show that the highest weight is belonging to the variable of intelligent design and production, and also the component of technological drivers is in the first place, the component of soft and hard infrastructure is in the second place, and the component of economic, political and social drivers is in the third place

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital transformation
 • Industry 4.0
 • Technology roadmap
 • Industry 4.0 technology roadmap
 • Smart technology
 1. خلیل، طارق (1398). مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی. انتشارات نیل: تهران.
 2. خمسه، عباس و عصاری، محمدحسین (1398). مدیریت تحقیق و توسعه. انتشارات سرافراز: کرج.
 3. رادفر، رضا و خمسه، عباس (1396). مدیریت تکنولوژی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران.
 4. رحمانی، سوما (1399). نقشه راه به‌مثابه ابزاری برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای علم و فناوری. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 5(5)، 23-1.
 5. روجرز، دیوید ال (1397). نقشه راه تحول دیجیتال. ترجمه: مصطفی مرشدی، نشر سازمان مدیریت صنعتی: تهران.
 6. رود ساز، حبیب‌الله، سید نقوی، میرعلی و عبدلی مسینان، فائزه (1399). تأثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی، 18(59)، 150-117.
 7. عباسی آقا ملکی، حامد، عبدلی، قهرمان، سوری، علی و ابراهیمی، محسن (1399). تأثیر نوآوری بر سهم بازار شرکت‌های داروسازی بورس اوراق بهادار. فصلنامه اقتصاد مالی، 14(50)، 23-37.
 8. فتح الهی، افسون، طباطبائیان، فرداد (1396). تدوین ره نگاشت فناوری محصول برای سبد محصولات ایران‌خودرو. پنجمین همایش سالانه بین‌المللی صنعت خودرو ایران، تهران.
 9. فلاح لاجیمی، حمیدرضا و جعفری سرونی، زهرا (1398). صنعت 4.0 و کاربردهای آن: مرور سیستماتیک ادبیات. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد.
 10. قاضی نوری، سید سروش، امین لو، میترا، خلیل‌زاده، نیلوفر، ردائی، نیلوفر و محبعلی زاده، سمانه (1396). به‌کارگیری تحلیل نیروهای رقابتی در تدوین نقشه راه فناوری مورد مطالعه: تدوین نقشه راه زیست‌فناوری کشور. نشریه علمی - پژوهشی بهبود مدیریت، 11(1)، 93-116.
 11. کفاشان، جلال و باقری، نیکروز (1397). کاربرد مهندسی مکاترونیک در توسعه فناوری ماشین‌آلات کشاورزی صنعتی (چالش‌ها و راهکارها). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 31، 55-68.
 12. کیارسی حیدر، پگاه، البرزی، محمود، رادفر، رضا و طلوعی اشلقی، عباس (1397). تدوین نقشه راه فناوری ازدیاد برداشت نفت: رویکرد پویایی سیستم. فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 4، 89-122
 13. مرشدی تنکابنی، محمدحسن و تابان، محمد (1399). بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(18)، 177- 152.
 14. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن (1399). آینده صنعت فولاد، شناسایی ابعاد تحولی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد و چشم‌اندازهای فناورانه پیشرو.
 15. موسوی، پریسا، یوسفی زنوز، رضا و حسن‌پور، اکبر (1394). شناسایی ریسک‌های امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی در صنعت بانکداری. مدیریت فناوری اطلاعات، 22، 184-163.
 16. میر واحدی، سید سعید، حسین‌پور، داود و سلطان محمد لو، احسان (1398). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان. نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 8، 60-35.
 17. نیسی، عبدالحسین و پور مقدسیان، پویا (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی گروه‌های مجازی در فضای کسب‌وکار. نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 8، 26-5.

 

 1. Abbasi Agha Maleki, H., Abdoli, Gh., Suri, A., & Ebrahimi, M. (2019).The effect of innovation on the market share of stock exchange pharmaceutical companies.Financial Economics Quarterly, 14(50), 23-37 (in Persian).     
 2. Adamson, G., Wang, L., Holm, M., & Moore, P. (2017). Cloud manufacturing–a critical review of recent development and future trends. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 30(4-5), 347-380.
 3. Alipour Sarvari, P, Ustundag, A., Cevikcan, E., Kaya, I., & Cebi, S. (2018). Technology roadmap for Industry 4.0. In Industry 4.0: Managing the digital transformation (pp. 95-103). Springer, Cham.
 4. Bayram, B., & İnce, G. (2018). Advances in Robotics in the Era of Industry 4.0. In Industry 4.0: Managing The Digital Transformation (pp. 187-200). Springer, Cham.
 5. Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 142(1), 174-186.
 6. Daim, T. U., & Faili, Z. (2019). Industry 4.0 Value Roadmap: Integrating Technology and Market Dynamics for Strategy, Innovation and Operations. Springer Nature.
 7. Fallah Lajimi, H. R., & Jafari Seroni, Z. (2018).Industry 4.0 and its applications: a systematic literature review. The 4th International Industrial Management Conference, Yazd University (in Persian).     
 8. Fath Elahi, A., & Tabatabaian, F. (2016).Compilation of the product technology map for Iran Khodro's product portfolio. The fifth annual international conference of Iran's automotive industry, Tehran (in Persian).  
 9. Ghazi Nouri, S. S., Aminlo, M., Khalilzadeh, N., Redai, N., & Mohabalizadeh, S. (2016).Applying the analysis of competitive forces in developing the studied technology roadmap: developing the country's biotechnology roadmap.Scientific-Research Journal of Management Improvement, 11(1), 93-116 (in Persian).      
 10. Ibarra, D., Ganzarain, J., & Igartua, J. I. (2018). Business model innovation through Industry 4.0: A review. Procedia Manufacturing, 22, 4-
 11. Javaid Butt, (2020), A Strategic Roadmap for the Manufacturing industry ti Implement Industry 4.0, doi:10.3390/designs4020011,pp 4-11.
 12. Kafashan, J., & Bagheri, N. (2017).The application of mechatronic engineering in the development of industrial agricultural machinery technology (challenges and solutions).Industrial Technology Development Quarterly, 31, 55-68 (in Persian).     
 13. Kaminski, J., Hopp, C., & Tykvová, T. (2019). New technology assessment in entrepreneurial financing–Does crowdfunding predict venture capital investments?. Technological Forecasting and Social Change, 139, 287-302.
 14. Khalil, T. (2018).Technology management: the secret to success in competition and wealth creation. Translation: Seyyed Mohammad Arabi & Daud Izadi. Nile Publications: Tehran (in Persian).
 15. Khamsa, A., & Asari, M. H. (2018).Research and development management. Sarafraz Publications: Karaj (in Persian).  
 16. Kiarasi Haydar, P., AlBorzi, M., Radfar, R., & Toloui Ashlaghi, A. (2017).Compilation of the technology road map for increased oil extraction: a system dynamics approach.Energy Planning and Policy Research Quarterly, 4, 89-122 (in Persian).         
 17. Letaba, P. T., & Pretorius, M. W. (2021). Toward sociotechnical transition technology roadmaps: a proposed framework for large-scale projects in developing countries. IEEE Transactions on Engineering Management, 69(1), 195-208.‏
 18. Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J. Y. (2018). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. Information Systems Journal, 28(6), 1129-1157.
 19. Mallinguh, E., Wasike, C., & Zoltan, Z. (2020). Technology Acquisition and Smes Performance, the Role of Innovation, Export and the Perception of Owner-Managers. Journal of Risk and Financial Management, 13(11), 258.
 20. Mir Vahedi, S. S., Hosseinpour, D., & Soltan Mohammadlo, E. (2018).The effect of virtual social networks on the entrepreneurial intention of students.Scientific Journal of Smart Business Management Studies, 8, 35-60 (in Persian).      
 21. Mousavi, P., Yousefi Zenouz, R., & Hasanpour, A. (2014).Identification of organizational information security risks using the fuzzy Delphi method in the banking industry.Information Technology Management, 22, 184-163 (in Persian).      
 22. Morshidi Tonekaboni, M. H., & Taban, M. (2019).Investigating the relationship between the factors of information technology adoption in organizational growth.Information Management Sciences and Techniques Quarterly, 6(18), 152-177 (in Persian).       
 23. Nisi, A. H. & Pour Magdasian, P. (2019).Analysis of factors affecting the effectiveness of virtual groups in the business environment.Scientific Journal of Smart Business Management Studies, 8, 5-26 (in Persian).      
 24. Onar, S. C., Ustundag, A., Kadaifci, Ç., & Oztaysi, B. (2018). The changing role of engineering education in industry 4.0 Era. In Industry 4.0: Managing the digital transformation (pp. 137-151). Springer, Cham.
 25. Pearson, R. J., Costley, A. E., Phaal, R., & Nuttall, W. J. (2020). Technology Roadmapping for mission-led agile hardware development: a case study of a commercial fusion energy start-up. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120064.‏
 26. Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., & Bogoviz, A. V. (2019). Fundamental differences of transition to industry 4.0 from previous industrial revolutions. In Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century (pp. 21-29). Springer, Cham.
 27. Pozdnyakova, U. A., Golikov, V. V., Peters, I. A., & Morozova, I. A. (2019). Genesis of the revolutionary transition to industry 4.0 in the 21st century and overview of previous industrial revolutions. In Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century (pp. 11-19). Springer, Cham.
 28. Radfar, R., & Khamse, A. (2016). technology management. Scientific and Cultural Publishing Company: Tehran (in Persian).     
 29. Rahmani, S. (2019).Road map as a tool for regional science and technology planning. Iran Bi-Quarterly Journal of Future Studies, 5(5), 1-23 (in Persian).     
 30. Ramachandran, A. (2019). Angel Investors. Academic Entrepreneurship for Medical and Health Scientists, 1(2), 5.
 31. Rogers, D. L. (2017).Roadmap of digital transformation. Translation: Mostafa Morshidi, published by Industrial Management Organization: Tehran (in Persian).     
 32. Roud Saz, H. A., Seyyed Naqvi, M. A., & Abdoli, F. (2019).The effect of open innovation on competitive advantage with the mediating role of knowledge management. Scientific Quarterly Journal of Industrial Management Studies, 18(59), 117-150(in Persian).     
 33. Salkin, C., Oner, M., Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2018). A conceptual framework for Industry 4.0. In Industry 4.0: Managing the Digital Transformation (pp. 3-23). Springer, Cham.
 34. Schwab, K. (2017). Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The Fourth Industrial Revolution]. Translated from English Moscow," E" publ.‏
 35. Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Strategic knowledge management in the digital age: JBR special issue editorial.
 36. Toro-Jarrín, M. A., Ponce-Jaramillo, I. E., & Güemes-Castorena, D. (2016). Methodology for the of building process integration of Business Model Canvas and Technological Roadmap. Technological Forecasting and Social Change, 110, 213-225.