ارزیابی نقش انحراف تسهیلات بانکی در اثرگذاری شوک های کلان اقتصادی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

2 استادیار اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

انحراف تسهیلات بانکی، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده و بخش­های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد. در مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن دو سناریوی وجود و عدم وجود انحراف تسهیلات بانکی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی و پس از مقداردهی، براساس روش­های مونت­کارلو با استفاده از نرم­افزار داینر شبیه­سازی شده است. مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شده­اند که ویژگی­های اصلی اقتصاد ایران را در بازه­ی زمانی 1400-1370 به خوبی تصویر نماید. هدف اصلی، بررسی آثار شوک­های کلان اقتصادی بر نوسانات متغیرهای کلان تحت دو سناریوی مذکور است. شوک­های مورد مطالعه؛ شوک پولی، شوک­ سرمایه­گذاری، شوک مارک آپ دستمزد و شوک مخارج دولت است که به عنوان منبع نوسانات اقتصاد ایران در نظر گرفته شده­اند. نتایج حاصل از شبیه­سازی اثرات شوک­ سیاست پولی حاکی از آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی در سناریوی اول، اثرگذاری این شوک افزایش می­یابد که می­تواند دلالت بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می­دهد که با فرض عدم انحراف تسهیلات، معمولا اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک­ منفی سرمایه­گذاری یا شوک مارک­آپ دستمزد، سریعتر به تعادل برمی­گردد که به معنی کاهش اثرگذاری این شوک­ها است. نتایج حاصل از شبیه­سازی اثرات شوک­ مخارج دولت نیز نشان دهنده آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی، اثرگذاری این شوک افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Banking Facilities Distortions in the Impact of Macroeconomic Shocks within the Framework of a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

 • Reza Etemadpur 1
 • Sakine Owjimehr 2
1 PhD Candidate in Economics, Shiraz University
2 Assistant Professor of Economics, Shiraz University
چکیده [English]

Banking facilities distortions lead to suboptimal allocation of financial resources and impact various sectors of the economy. In this paper, a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, specifically a New Keynesian model, is designed for the Iranian economy, considering two scenarios: the presence and absence of banking facilities distortions. The model is calibrated using Monte Carlo simulation methods with the DYNARE software. The parameter values are calibrated to accurately reflect the main characteristics of the Iranian economy during the period of 1991-2021. The main objective is to examine the effects of major economic shocks on the fluctuations of macroeconomic variables under these two scenarios. The studied shocks include monetary shock, investment shock, wage mark-up shock, and government expenditure shock, which are considered as the sources of economic fluctuations in Iran. The simulation results of the effects of the monetary policy shock indicate that, assuming the absence of banking facilities distortions in the first scenario, the effectiveness of this shock increases, indicating an increased effectiveness of monetary policy in mitigating economic fluctuations. The results also show that, assuming the absence of banking facilities distortions, the economy tends to return to equilibrium faster after experiencing negative investment shocks or wage mark-up shocks, implying a reduction in the impact of these shocks. The simulation results of the effects of government expenditure shocks also demonstrate that, assuming the absence of banking facilities distortions, the effectiveness of this shock increases

کلیدواژه‌ها [English]

 • Banking facilities distortions
 • monetary shock
 • fiscal shock
 • DSGE
 1. ابریشمی، حمید، ابوالقاسم، توحیدی­نیا و حشمتی مولایی، احمد (‍۱۳۹۵). مخاطره اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا. مدیریت دانش مخاطرات، ۳(۱)، ۴۷-۶۰.
 2. اسلاملوئیان، کریم و توکلی، حسن (۱۳۹۹). اثرات تکانه­های مخارج دولت بر بهره‌وری نهاده­ها و ترجیحات مصرف­کنندگان در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، ۱۷(۳)، ۱-۱۹.
 3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1400). سیاست پولی عملیات بازار باز. (32). تهران.
 4. پروین، سهیلا، شاکری، عباس و احمدیان، اعظم (۱۳۹۳). ارزیابی اثرات ترازنامه­ای سیاست­های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، ۱۹(۵۸)، ۷۷-۱۱۵.
 5. توکلیان، حسین (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 22-1.
 6. توکلیان حسین و کمیجانی، اکبر (۱۳۹۱). سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۳(۸)، 87-117.
 7. خدادادی، فریده و صمصامی مزرعه آخوند، حسین (۱۴۰۱). ارزیابی اثر بخشی ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی: رهیافتDSGE. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، ۲(۹)، ۸۹-۱۲۲.
 8. درگاهی، حسن و هادیان، مهدی (۱۳۹۵). ارزیابی آثار تکانه‌های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکردDSGE. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، ۳(۱)، ۱-۲۸.
 9. سید نورانی، سیدمحمدرضا، تاری، فتح اله و آقاجانی، کریم (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر انحراف تسهیلات اعطایی در ایران. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، ۸۱ (۲۵)، ۲۲۸-۱۸۷.
 10. سید نورانی، سیدمحمدرضا، تاری، فتح اله، حسن­­زاده، علی و آقاجانی، کریم (۱۳۹۸). عوامل مؤثر بر انحراف تسهیلات. فصلنامه مجلس و راهبرد، ۲۶(۹۸)، 29-1.
 11. شاه حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (۱۳۹۲). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. پژوهش­های اقتصادی ایران، ۱۷(۵۳)، ۵۵-۸۴.
 12. صادق­پور، سولماز، حیدری، حسن و محسنی زنوزی، سیدجمالدین (۱۴۰۰). بررسی اثر شوک­های پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد ایران با لحاظ سپرده­های قرض­الحسنه بانکی در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، ۸(۱)، 89-114.
 13. صمدی، علی حسین و اوجی مهر، سکینه (۱۳۹۳). بررسی پایداری و سکون تورم در ایران: مقایسه دو الگوی چسبندگی قیمت هایبرید و چسبندگی اطلاعات. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۶(۱۹)، ۳۲-۱.
 14. مهینی­زاده، منصور، یاوری،کاظم، ولی­بیگی، حسن و شفیعی، علی (۱۳۹۸). تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ۲۳(۹۲)، 269-231.

 

 1. Abrishami, H., Tohidinia, A., & Heshmati molaie, A. (2016). Ethical Risk on Usury-Free banking operation. Environmental Management Hazards, 3(1), 47-60 (In Persian).
 2. Afrin, S. (2017). The role of financial shocks in business cycles with a liability side financial friction. Economic Modelling, 64, 249-269.
 3. Arnott, R. J., & Stiglitz, J. E. (1979). Aggregate land rents, expenditure on public goods, and optimal city size. The quarterly journal of economics93(4), 471-500.
 4. Bebczuk, R. N. (2003). Asymmetric information in financial markets: introduction and applications. Cambridge University Press.
 5. Ben-Gad, M., Pearlman, J., & Sabuga, I. (2022). An analysis of monetary and macroprudential policies in a DSGE model with reserve requirements and mortgage lending. Economic Modelling116.
 6. Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Handbook of macroeconomics1, 1341-1393.
 7. Berndt, A., & Gupta, A. (2009). Moral hazard and adverse selection in the originate-to-distribute model of bank credit. Journal of Monetary Economics56(5), 725-743.
 8. Carlstrom, C. T., & Fuerst, T. S. (1997). Agency costs, net worth, and business fluctuations: A computable general equilibrium analysis. The American Economic Review, 893-910.
 9. Canova, F. (2007). Methods for applied macroeconomic research(Vol. 13). Princeton university press.
 10. Claus, I. (2011). The effects of asymmetric information between borrowers and lenders in an open economy. Journal of International Money and Finance30(5), 796-816.
 11. Crawford, J. (2015). The Moral Hazard Paradox of Financial Safety Nets. Cornell JL & Pub. Pol'y25, 95.
 12. Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. Journal of political Economy113(1), 1-45.
 13. Dargahi, H., Hadian, M. (2016). Evaluation of Fiscal and Monetary Shocks with Emphasis on the Interactions of Banking System Balance Sheet and the Real Sector of Iran's Economy: A DSGE Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 3(1), 1-28 (In Persian).
 14. Duran, M. A., & Lozano-Vivas, A. (2015). Moral hazard and the financial structure of banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money34, 28-40.
 15. Dwyer, Gerald P., Hasman, A., Samartín, M., (2022). Surety bonds and moral hazard in banking. Journal of Financial Stability, 62(1), 1-10.
 16. Eslamloueyan, K., & Hasan, T. (2020). The Effects of Government Expenditure Shocks on Input Efficiency and Consumer Preferences in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(3), 1-19 (In Persian).
 17. Gali, J., Smets, F., Wouters, R., (2012). Unemployment in an Estimated New Keynesian Model. Vol. NBER Macroeconomics Annual 2011,26, University of Chicago Press.
 18. Gerali, Andrea, Neri, Stefano, Sessa, Luca, Signoretti, Federico M., (2010). Credit and banking in a DSGE model of the Euro area. Money Credit Bank. 42 (s1), 107–141.
 19. Gertler, M., & Bernanke, B. (1989). Agency costs, net worth and business fluctuations. In Business cycle theory. Edward Elgar Publishing Ltd.
 20. Gertler, M., Karadi, P., (2011). A model of unconventional monetary policy. Monet. Econ. 58 (1), 17–34.
 21. Gertler, M., & Kiyotaki, N. (2010). Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis. In Handbook of monetary economics(Vol. 3, pp. 547-599). Elsevier.
 22. Goodfriend, M., & McCallum, B. T. (2007). Banking and interest rates in monetary policy analysis: A quantitative exploration. Journal of Monetary Economics54(5), 1480-1507.
 23. Gupta, C. P., & Jain, A. (2022). A Study of Banks’ Systemic Importance and Moral Hazard Behaviour: A Panel Threshold Regression Approach. Journal of Risk and Financial Management15(11), 537.
 24. Hellmann, T. F., Murdock, K. C., & Stiglitz, J. E. (2000). Liberalization, moral hazard in banking, and prudential regulation: Are capital requirements enough? American economic review91(1), 147-165.
 25. Hristov, N., & Hülsewig, O. (2017). Unexpected loan losses and bank capital in an estimated DSGE model of the euro area. Journal of Macroeconomics, 54, 161-186.
 26. Hirschbühl, D., Krustev, G., & Stoevsky, G. (2020). Financial drivers of the euro area business cycle: a DSGE-based approach.
 27. Hondroyiannis, G., Lolos, S., & Papapetrou, E. (2005). Financial markets and economic growth in Greece, 1986–1999. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money15(2), 173-188.
 28. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics3(4), 305-360.
 29. Karlan, D. S., & Zinman, J. (2005). Elasticities of demand for consumer credit. Yale University Economic Growth Center Discussion Paper, (926).
 30. Kemei, J. C., & Kerongo, F. (2014). The effects of information asymmetry in the performance of the banking industry: a case study of banks in Mombasa County. International Journal of Education and Research2(2), 1-6.
 31. Khodadadi, F., Samsami, H. (2022). Evaluating the Effectiveness of Indirect Monetary Policy Instruments under Fractional Reserve Banking: the DSGE Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(2), 89-122 (In Persian).
 32. King, Robert G., Rebelo, Sergio T., 1999. Chapter 14 resuscitating real business cycles, Part B. Handbook of Macroeconomics, vol. 1, Elsevier, pp. 927–1007.
 33. Krugman, P. (1999). Balance sheets, the transfer problem, and financial crises(pp. 31-55). Springer Netherlands.
 34. Krugman, P. (1999). What happened to Asia(pp. 315-327). Springer US.
 35. Nückles, M. (2020). Interest rate policy and interbank market Economic Modelling, 91, 779-789.
 36. Mahinizadeh, M., Yavare, K., valibeigi, H., & Shafiei, A. (2019). An Analysis of the Rate of Interest and Inflation in the Banking System Based on Asymmetric Information. Iranian Journal of Trade Studies23(92), 231-269.
 37. Meh, C. A., & Moran, K. (2010). The role of bank capital in the propagation of shocks. Journal of Economic Dynamics and Control34(3), 555-576.
 38. Messai, A. S., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. International journal of economics and financial issues3(4), 852-860.
 39. Morakinyo, A., & Sibanda, M. (2016). Non-performing loans and economic growth in Nigeria: A dynamic analysis. SPOUDAI-Journal of Economics and Business66(4), 61-81.
 40. Parvin, S., Shakeri, A., & Ahmadian, A. (2014). Balance Sheet Effects of Monetary Policy on Banking System and Macroeconomic Variables of the Iranian Economy: A DSGE Approach. Iranian Journal of Economic Research, 19(58), 77-115 (In Persian).
 41. Pesaran, M. H., & Xu, T. (2016). Business cycle effects of credit shocks in a DSGE model with firm defaults. USC-INET Research Paper, (16-13).
 42. Rannenberg, A. (2012). Asymmetric information in credit markets, bank leverage cycles and macroeconomic dynamics. National Bank of Belgium Working Paper, (224).
 43. Sadeghpour, S., Heidari, H., Mohseni Zonouzi, S. (2021). Study the effect of the monetary and financial shocks in the real sector of Iran's economy with considering of gharz-al -hasanah deposits in the context of a DSGE model. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics (In Persian).
 44. Sanjani, M.T. (2014). Financial frictions and sources of business cycle. Working paper International Monetary Fund (WP/14/194).
 45. Samadi, A. H., & Owjimehr, S. (2015). The Investigation of Persistency and Inertia of Inflation in Iran: A Comparison of Hybrid Price Stickiness and Information Stickiness Models. Journal of Economic Modeling Research 5 (19), 41-72 (In Persian).
 46. Seyednoorani, S. M., tari, F., aghajani, K., & hasan zadeh, A. (2017). Affecting Factors on Credit Diversion in Iran. Qjerp, 25 (81), 187-228 (In Persian).
 47. Seyednoorani, S. M., tari, F., aghajani, K., & hasan zadeh, A. (2019). Factors effecting credit diversion. Majlis and Rahbord, 26(98), 41-69 (In Persian).
 48. Smets, Frank, Wouters, Rafael. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian DSGE approach. Econ. Rev. 97 (3), 586–606.
 49. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American economic review71(3), 393-410.
 50. Schmidt, S., & Wieland, V. (2013). The New Keynesian approach to dynamic general equilibrium modeling: Models, methods and macroeconomic policy evaluation. In Handbook of Computable General Equilibrium Modeling(Vol. 1, pp. 1439-1512). Elsevier.
 51. Shahhosseini, S., & Bahrami, J. (2013). Designing a new Keynesian dynamic general equilibrium model for the Iranian economy. Taking into account the banking sector. Iranian Economic Research, 17(53), 55-84 (In Persian).
 52. Tavakolian, H. (2012). A New Keynesian Phillips Curve in a DSGE Model for Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)47(3), 1-22. doi: 10.22059/jte.2012.29251
 53. Tavakolian, H., & Komijani, A. (2012). Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach. JEMR, 3 (8), 87-117 (In Persian).
 54. Villa, Stefania, Yang, Jing. (2011). Financial Intermediaries in an Estimated DSGE Model for the United Kingdom, Bank of England working papers 431, Bank of England.
 55. Zhang, D., Cai, J., Dickinson, D. G., & Kutan, A. M. (2016). Non-performing loans, moral hazard and regulation of the Chinese commercial banking system. Journal of Banking & finance63, 48-60.
 56. Zhang, Z., & Wu, F. (2020). Moral hazard, external governance and risk-taking: Evidence from commercial banks in China. Finance Research Letters37, 101383.