بررسی اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با استفاده از تئوری منطقه پولی بهینه (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال­های اخیر، تشکیل اتحادیه پولی کشورهای اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) قرار گرفته است. در این پژوهش اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت در 49 کشور اسلامی در دوره 1990-2011 با استفاده از تئوری (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مرز مشترک، زبان مشترک و وجود اتحادیه‌های تجاری اثر مثبت و معنی دار و نوسانات نرخ ارز، محصور بودن در خشکی و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری بر جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته‌اند. همچنین، تشکیل اتحادیه پولی اثر مثبت و معنی داری بر جریان تجارت کشورهای (OIC) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Currency Union Formation on Trade among Organization of Islamic Corporation (OIC) Members Using Optimum Currency Area (OCA) Theory and Augment Gravity Model

نویسندگان [English]

  • Mansour Zarra Nejad
  • Ali Fegheh Majidi
چکیده [English]

In recent years, the formation of Islamic currency union has been considered in most OIC members countries. In this paper, the impact of formation of currency union on trade in OIC countries using OCA theory and augment gravity model from 1990-2011 was investigated. The results show that the factors such as common border, the existence of trade unions and common language have positive and significant effects on the flow of trade between Islamic countries, while other factors such as exchange rate volatility, landlocked and countries distance have negative and significant effects on the flow of trade between Islamic countries. As well as the formation of currency union has positive and significant effects on the flow of tradein OIC countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Union
  • Augment Gravity Model
  • OCA Theory
  • OIC