تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی فناوری کشورهای منتخب توسعه-یافته و در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور بابل

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر همگرایی فناوری کشورهای منتخب در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته می­باشد. این مطالعه با بکارگیری الگوی پنل دیتا (Panel data) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 1995- 2010 انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد در گروه کشورهای در حال توسعه شاخص آموزش ابتدایی و متوسطه اثر مثبت و معنادار و شاخص­ آموزش عالی اثر منفی و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد، در حالی که در گروه کشورهای توسعه یافته شاخص آموزش‌های ابتدایی و متوسطه اثر منفی و معنادار و شاخص­ آموزش عالی اثر مثبت و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد. همچنین بر اساس نتایج درجه باز بودن اقتصاد و جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد فناوری در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه دارد. در حالی که نرخ تورم بر رشد فناوری در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنادار و بر رشد فناوری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه اثر منفی و بی­معنا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Capital Composition on the Technology Growth and Convergence in Selected Developed and Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Neda Bahrami Shakib 2
چکیده [English]

This study investigated the effect of human capital composition on technological convergence within the selected developing countries and developed countries by generalized method of moments (GMM) approach during the period of 1995 to 2010. The results suggest higher education has a positive and statistically significant effect in developed countries and negative and statistically significant effect in developing countries on the convergence and technology growth. Yet, elementary and secondary education in developed countries does not affect the growth of technology and is not led to growth of total factor productivity. Also the results show that the degree of economic openness and foreign direct investment have positive and statistically significant effect on technological development in both  group of countries, while the inflation rate on technology growth in developing countries has significant positive effect on technological development in developing countries and negative and statistically insignificant effect in developed countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital Composition
  • Convergence
  • Innovation
  • Education
  • Technology