بررسی اثر میزان باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مورد کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این‌ رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Openness on Government Size in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Behzad Salmani 1
  • Parviz Mohammad Zadeh 2
  • Nassim Aslani Nia
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate impacts of trade openness on government size in developing countries by using an array of indicators over the period of 1970-2011. The main results of this study indicate that degree of trade openness has positive and significant effect on government size in developing countries. Moreover we find that trade openness exert statistically significant positive effects on government size over period of 1980-2011 and in developing countries with high human development index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing countries
  • Trade openness
  • Size of Government
  • Panel Data