بررسی تأثیر تکانه¬های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از داده‌های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می‌ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه‌های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه‌های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک‌های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک‌های مثبت ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani
  • Zahra Jahani
چکیده [English]

In this study, using monthly data of non-official exchange rate during 1980-2009, we examined the long memory of non-official exchange rate of Iran and the effects of its shocks to its nominal uncertainty. The results of the long memory tests indicate that the non-official exchange rate of Iran has long memory which means that the effects of the shocks on it, remain for long periods of time. The asymmetric effects of the exchange rate shocks on its nominal uncertainty have been investigated after supporting of long memory of the exchange rate. The estimation of APGARCH and GJR models indicate that the asymmetric coefficient of these models is negative and has high significant level, which means that the non-official exchange rate shocks has asymmetric effects on its nominal uncertainty, so that the negative shocks produce more uncertainty than positive one.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Official Exchange Rate, Exchange Rate Uncertainty, Long-Term Memory
  • ARFIMA- GARCH Model