بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، بانک مرکزی در تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی، نه‌تنها به اطلاعات مربوط به‌کل اقتصاد تکیه می‌کند، بلکه به‌دقت شرایط بخش‌های مختلف را نیز موردتوجه قرار می‌دهد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر بخش‌های مختلف اقتصادی از شوک پولی در اقتصاد ایران است. ازاین‌رو با استفاده از 215 متغیر داده‌های سری‌های زمانی، طی دوره 1369:01 تا 1395:04 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیم‌یافته عاملی (FAVAR) این ارتباط بررسی‌شده است. نتایج بیانگر آن است که ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف تولیدی، در مواجه با شوک پولی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. به­طوری­که گروه خدمات نسبت به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به شوک پولی داشته و بخش نفت نسبت به شوک پولی واکنش معناداری از خود نشان نمی‌دهد. با توجه به تاثیر متفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست‌گذاری پولی باید واکنش همه بخش‌ها را مدنظر قرار دهد تا برنامه‌ریزی‌های دقیق­‌تری در اقتصاد ملی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monetary Shocks Effects on Different Economic Sectors: Using the FAVAR Approach

نویسندگان [English]

 • Hojat Taghizadeh 1
 • Ggholamreza Zamanian 2
 • Jjavad Harati 3
1 Ph.D Candidate in Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Assistant Professor of Economics, University of Bojnord
چکیده [English]

According to economic conditions, the central bank in monetary policy decisions considered not only information over the economy but also the situation various economic sectors. The purpose of this article is to examine the impact of various economic sectors of a monetary shock on the economy of Iran. Therefore this connection has been reviewed by using the Factor-Augmented VAR (FAVAR) with 215 data variables, during the period 1990:02 to 2017:01. The results suggest that the added value of different sectors show different responses facing a monetary shock. In a way that So that the service group has a higher sensitivity to monetary shocks than the mining and agricultural sector and the oil sector does not show a significant response to monetary shocks. According to the different impact of different economic sectors, central banks and monetary authorities should consider all sectors reaction when the monetary policy actions, in order to be more precise in planning the national economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Factor-Augmented VAR
 • Reaction of various economic sectors
 • Monetary transmission mechanism
 1. اصغرپور، حسین (1384). اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و قیمت در ایران. رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
 2. پیش بهار، اسماعیل، قهرمانزاده، محمد، و جعفری ثانی، مریم (1392). تاثیر شوک­های نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR). پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(4)، 327-319.
 3. حسینی دولت آبادی، سید مهدی، و نداری، کامران (1391). آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، 9(17)، 30-9.
 4. حیدری، حسن (1390). ارزیابی تاثیر شوک‌های پولی بر قیمت و سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 2(6)، 153-129.
 5. شریفی رنانی، حسین، صالحی، راضیه، و قبادی، سارا (1391). اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف. نشریه مدل‌سازی اقتصادی، 6(19)، 108-89.
 6. شریفی رنانی، حسین، قبادی، سارا، امرالهی، فرزانه، و هنرور نغمه (1390). بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، ۱(۳)، 43-29.
 7. شریفی رنانی، حسین، هنرور، نغمه، دائی کریم زاده، سعید، و امرالهی پورشیرازی، فرزانه (1388). بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 3(10)، 48-27.
 8. صاحب‌هنر، حامد، چشمی، علی، و فلاحی، محمد علی (1392). بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 56-41.
 9. علی­نژاد مهربانی، فرهاد (1393). ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایه بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM. نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی، 2(2)، 29-1.
 10. فاردار، احمد (1382). بررسی اثر نامتقارن شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 11. مشیری، سعید، و واشقانی، محسن (1389). بررسی مکانیسم انتقال پولی و زمان‌یابی آن در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، 4(11), 32-1.
 12. نظری، محسن، و گوهریان، فاطمه (1381). بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی در ایران (78-1345). تحقیقات اقتصادی، 37(1)، 207-187.
 13. نظیفی، فاطمه (1380). تاثیرات نامتقارن شوک‌های اسمی (پولی) بر تولید و آزمون عدم تقارن چرخه‌های تجاری در ایران. رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 14. نوفرستی، محمد (1384). بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا. مجله تحقیقات اقتصادی، 40(3)، 29-1.
 15. هژبرکیانی، کامبیز، و ابطحی، سید یحیی (1387).  آزمون دیدگاه های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های چرخش رژیم مارکوف. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 8.1(30)، 144-123.
 16. همتی، مریم، و جلالی نائینی، احمد رضا (1390). بررسی اثر شوک‌های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از روش FAVAR. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16(49)، 239-205.

 

 1. Alinejhad Mehrabani, F. (2014). Efficacy and efficiency appraisal of banking capital and Loan giving channels in Iran monetary transmission mechanism using SVECM model. Journal of Development in Monetary and Banking Management, 2(2), 1-29 (In Persian).
 2. Ando, A., and Modigliani, F. (1963). The life cycle hypothesis of saving: Aggregate implications and tests. American Economic Review, 53(1), 55–84.
 3. Asgharpoor, H. (2005). Asymmetric effects of monetary shocks on output and prices in different conditions of the Iranian economy (1959 -2003). Ph.D. Thesis, University of Tarbiat Modares (In Persian).
 4. Bai, J., and Ng, S. (2002). Determining the number of factors in approximate factor models. Econometrica, 70:1, 191–221.
 5. Belviso, F., & Milani, F. (2005). Structural factor-augmented VAR (SFAVAR) and the effects of monetary policy. Macro economics 0503023, EconWPA.
 6. Bernanke, B., Boivin, J., and Eliasz, P. (2005). Measuring the effects of monetary policy: A factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422.
 7. Bernanke, B., and Blinder, A. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. American Economic Review, 82(4), 901-21.
 8. Bernanke, B., and Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth, and business fluctuations. American Economic Review, 79(1), 14-31.
 9. Bernanke, B., and Gertler, M. (1995). Inside the black box: The credit channel of- monetary transmission. Journal of Economic Perspectives, 9, 27–48.
 10. Boivin J., Kiely M., and Mishkin F. (2010). How has the monetary transmission mechanism evolved over time?. Handbook of Monetary Economics, 3, 369-422.
 11.  Boivin, J., and Giannoni, M. (2003). Has monetary policy become more effective?. NBER Working Paper no. 9459, (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).
 12. Bouakez, H., Carida, E., and Ruge-Murica, F. (2005). The transmission of monetary policy in a multi-sector economy. University of Montreal Working Paper, Cahier de recherche CIREQ, No. 20,
 13. Brumberg, R. E., and Modigliani, F. (1954). Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. In: Kurihara, K. (Ed.), Post-Keynesian economics. Rutgers University Press, New Brunswick, NJ.
 14. Christiano, L., Eichenbaum, M., and Evans, C. (2000). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end?. in J. Taylor and M.Woodford, eds., Handbook of Macroeconomics, Amsterdam: North-Holland.
 15. Crawford, C. (2007). The sectoral impact of monetary policy in Australia: Structural VAR approach. Thesis submitted in partial fulfilment for honours in the B. Commerce (Liberal Studies), University of Sydney.
 16. Dedola, L., and Lippi, F. (2005). The monetary transmission mechanism: Evidence from the industries of five OECD countryes. European Economic Review, 49, 1543-1569.
 17. Fardar, A. (2003). Asymmetric effects of monetary shocks on the real economy. M. A. Thesis, Shahid Beheshti University (In Persian).
 18. Favero C. A., and Marcellino, M. (2005). Large datasets, small models and monetary policy in Europe. CLM Economia, 249-269.
 19. Fleming, J. M. (1962). Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates. Staff Papers - International Monetary Fund, 9 (3), 369–380.
 20. Friedman, M. (1963), Inflation and consequences, Asian Publishing House, New York.
 21. Hayo, B., and Uhlenbrock, B. (1999). Industry effects of monetary policy in Germany. Centre for European Integration Studies Working Paper, 14.
 22. Hemmati, M., and Jalali Naeini, A. R. (2012). Analyzing the effect of monetary shocks on 12 main categories of consumer price index (FAVAR approach), Iranian Journal of Economic Research, 16(49), 205-239 (In Persian).
 23. Heydari, H. (2012). The effects of monetary shocks on the price level and economic activities in Iranian housing sector: A factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) analysis. Journal of Economic Modeling Research, 2(6), 129-153 (In Persian).
 24. Hezhbar Kiyani, K., and Abtahi, S.Y. (2008). Testing the New Keynesian views about the asymmetric effects of monetary shocks on the production in economy of Iran by using the Markov rotation regime models, Journal of Humanities and Social Sciences, 8.1(30), 123-144 (In Persian).
 25. Hoseyni Dolatabadi, S., and Nadri, K. (2012). Sectoral impacts of the monetary policy in the framework of non-usury banking. Journal of Iran's Economic Essays, 9(17), 9-30 (In Persian).
 26. Hylleberg, S., Engley, R. F., Granger, C. W. J and Yoo, B. B. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of Econometrics, 99, 215-238.
 27. Ibrahim, M. (2005). Sectoral effects of monetary policy: evidence from Malaysia, Asian Economic Journal, 19(1).
 28. Ifeakachukwu, N. P., and Olufemi, S. M. (2012). The monetary transmission mechanism in Nigeria: A sectoral output analysis, International Journal of Economics & Finance, 4(1), 204-212.
 29. Jorgenson, D. (1963). Capital theory and investment behavior. American Economic Review, 53(2), 247-59.
 30. Krylova, E. (2002). The credit channel of monetary policy. Case of Austria, Economics Series 111, Institute for Advanced Studies.
 31. Lensink, R., and Sterken, E. (2002). Monetary transmission and bank competition in the EMU. Journal of Banking & Finance, 26(11), 2065-2075.
 32. Mishkin, F. S. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
 33. Moshiri, S., and Vashghani M. (2010). Study of the monetary policy transmission mechanism and its timing in Iran. Economic Modeling, 4(11), 1-32 (In Persian).
 34. Moussir, Ch. E., and Chatri, A. (2017). Sectoral effects of monetary policy: Evidence from Morocco. Finance et Finance Internationale, Institut Marocainde l’Information Scientifique et Technique.
 35. Mundell, R. A. (1963). Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d'Economique et de Science politique, 29(4), 475–485.
 36. Nampewo, D. (2017). Sectoral effects of monetary policy in Uganda: A DSGE analysis. CSAE Conference 2017: Economic Development in Africa.
 37. Nampewo, D., Munyambonera, E., and Mayanja, L. M. (2013). Sectoral effects of monetary policy in Uganda, Journal of Empirical Economics, 1(2), 43-58.
 38. Nazari, M., and Goharian, F. (2002). The effect of monetary policy variables on employment of major economic sectors of Iran, Journal of Economic Research, 37(1),187-207 (In Persian).
 39. Nazifi, F. (2001). Asymmetric effects of nominal shocks (monetary) on the production and testing of business cycle asymmetry in Iran, Ph.D. Thesis, University of Alame Tabatabaee (In Persian).
 40. Noferesti, M. (2006). Impact of monetary and exchange policy on economy of Iran in the framework of a dynamic econometric model, Journal of Economic Research, 40(3), 1-29 (In Persian).
 41. Pishbahar, E., Ghahramanzadeh, M., and Jafari Sani, M. (2014). The effect of monetary policy on food price index: An application of factor augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. Agricultural Economics & Development, 27(4), 319-327 (In Persian).
 42. Raddatz, C., and Rigobon, R. (2003). Monetary policy and sectoral shocks: Did the fed react properly to the high-tech crisis?. NBER Working Paper Series.
 43. Sahebhonar, H., Cheshomi, A., and Falahi, M. A. (2013). The effects of monetary shocks on Iran economic sectors, Journal of Economic Research and Development, 3(11), 41-56 (In Persian).
 44. Senbet, D. (2011). Estimating monetary policy reaction function: A factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. Journal of Money, Investment and Banking, 19, 85-113.
 45. Sengupta, N. (2014). Sectoral effects of monetary policy in India. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 3(1), 127-154.
 46. Serju, P. (2003). Monetary policy and the Jamaican economy: A sectoral analysis. Bank of Jamaica Working Paper, no.WP02/09.
 47. Sharifi Renani, H., Ghobadi, S., Amrollahi, F., and Honarvar, N. (2011). The role of asset price channel in monetary transmission mechanism in Iran: The case of housing price index. Journal of Economic Modeling Research, 1(3), 29-43 (In Persian).
 48. Sharifi Renani, H., Honarvar, N., Daei Karimzadeh, S., and Amrollahi Pourshiraz, F. (2009). The effect of monetary policy on the GDP by the loan channel of bank system in Iran. Economic Modeling, 3(10), 27-48 (In Persian).
 49. Sharifi Renani, H., Salehi, R., and Ghobadi, S. (2012). Asymmetric effects of monetary shocks on real output in Iran: A markov-switching approach. Economic Modeling, 6(19), 89-108. (in Persian)
 50. Sims, C. A. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. European Economic Review, 36(5), 975–1000
 51. Singh, S. K., and Rao, D. T. (2014). sectoral effects of monetary policy shock: evidence from India. MPRA Paper 62069, University Library of Munich, Germany.
 52. Stock J. H., and Watson M.W. (2005). Implications of dynamic factor models for VAR analysis. NBER Working Papers 11467, National Bureau of Economic Research, Inc.
 53. Taylor, J. B. (1995). The monetary transmission mechanism: An empirical framework. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 11-26.
 54. Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. Money Credit Bank, 1(1), 15-29.