ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

در شرایط ا‌نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف‌کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می­تواند قیمت‌های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت‌های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم‌گر برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می‌نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم‌بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت‌های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم‏گر با جایگذاری داده‌های مربوطه می‌تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Proposal of Price Regulation Plan for Telecommunication Company of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Pourebadollahan Covich 1
 • Firouz Fallahi 1
 • Taghi Zamzam 2
1 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
2 M.A. in Economic Development and Planning, University of Tabriz
چکیده [English]

In a monopoly, monopolist because of the market power –if consumers desire to pay- can charge high prices for its products or services, and consequently can supply the low quality productions in high prices. So, the intervention of a regulator to protect the consumers’ interests is necessary. Because of the monopoly structure of the Iranian Telecommunication Industry -even after transferring to private sector- this study offers a price cap regulation plan for regulating the Telecommunication Company of Iran. In fact, presenting a classification for its services, this study determines a price cap for services baskets of Telecommunication Company of Iran, so that diminish its monopoly power and propel its prices to fair prices that are the aim of economic regulation. The aim of this study is no calculation, but proposing a model. Regulator can use the model via substitution of data. However, an example is represented to understand the model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Price regulation
 • Natural monopoly
 • Effective competition
 • Rate of return
 • Price cap
 • Telecommunication Company of Iran
 1. زمزم، تقی (1394). ارائه طرحی برای مقررات­گذاری اقتصادی شرکت مخابرات ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

 

 1. Acton, J. P., & Vogelsang, I. (1989). Introduction to symposium on price cap regulation. RAND Journal of Economics, 20(3), 369-372.
 2. Averch, H., & Johnson, L. L. (1962). Behavior of the firm under regulatory constraint. The American Economic Review, Vol. 52, 1052-1069.
 3. Baron, D. P. (1989). Design of regulatory mechanisms and institutions. In R. Schmalensee & R. D. Willig (Eds.), Handbook of industrial organization (Vol. 2, pp. 1347-1447). Amesterdam, North- Holand.
 4. Blackman, C., & Srivastava, L. (Eds.). (2011). Telecommunications regulation handbook (World Bank, Tenth anniversary edition). Washington DC, USA.
 5. Braeutigam, R. R., & Panzar, J. C. (1989). Diversification incentives under price-based and cost-based regulation. RAND Journal of Economics, 20(3), 373-391.
 6. Church, J., & Ware R. (2000). Industrial organization: A strategic approach. USA: Irwin, McGraw-Hill.
 7. Cowan, S. (2006). Network regulation. Oxford review of economic policy,  22(2), 248- 259.
 8. Hertog, J. D. (2010). Review of economic theories of regulation. Tjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht University, Netherlands.
 9. Intven, H. (Ed.). (2000). Telecommunications regulation handbook: price regulation (Module 4. The World Bank). Washington DC, USA.
 10. Joskow, P. L. (2008). Incentive regulation and its application to electricity networks. Review of network economics, 7(4), 547-560.
 11. Laffont, J. J., & Tirole, J. (1991). The politics of government decision-making: A theory of regulatory capture. Quarterly Journal of Economics, 106(4), 1089-1127.
 12. Laffont, J. J., & Tirole, J. (1993).A theory of incentives in procurement and regulation. USA: MIT Press.
 13. Laffont, J. J., & Tirole, J. (2000). Competition in telecommunications: Munich lectures in economics. USA: MIT Press.
 14. Littlechild, S. C. (1983). Regulation of British Telecom’s profitability. Report to the Secretary of State, Department of Industry. London, UK.
 15. Mathios, A. D., & Rogers, R. P. (1989). The impact of alternative forms of state regulation of AT&T on direct-dial, long-distance telephone rates. RAND Journal of Economics, 20(3), 437-453.
 16. Newbery, D. M. (1998). Rate of return regulation versus price regulation of public utilities. The new Palgrave dictionary of economics and the law (PP. 205-210). London: Macmillan.
 17. Noll, R. G. (1989). Economic perspectives on the politics of regulation. In R. Schmalensee & R. D. Willig(Eds.), Handbook of industrial organization (Vol. 2, pp. 1253-1287). Amesterdam, North- Holand.
 18. Office of Utilities Regulation (OUR). (2001). Cable and wireless Jamaica’s price cap plan (Determination notice).
 19. Ondrej, M., & Jiri, H. (2012). Total factor productivity approach in competitive and regulated world. Procedia-social and behavioral sciences, Vol. 57, 223-230.
 20. Petrov, K., Scarsi, G. C., Ajodhia, V., & Keller, K. (2006). Efficiency factor’s determination (X factor). Erra Tariff / Pricing Committee (Issue paper).
 21. Sappington, D., & Weisman, D. L. (2010). Price cap regulation: What have we learned from twenty-five years of experience in the telecommunications industry? Journal of Regulatory Economics, 38(3), 227-257.
 22. Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3-21.
 23. Tirole, J. (2014). Market power and regulation. The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
 24. www.tci.ir
 25. Xavier, P. (1995). Price caps for telecommunications: policies and experiences. OECD Publishing.
 26. Zamzam, T. (2015). A proposal of economic regulation design for Telecommunication Company of Iran. M.A. thesis, University of Tabriz (In Persian).