استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازی‌ها: کاربردی از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اجرای سیاست‌های پولی و مالی قاعده‌مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه‌های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر اساس قاعده می‌تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش‌های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابلات هستند. از این‌رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی‌ها و در قالب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست‌گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction of Optimal Fiscal and Monetary Policy Rules in Framework of Game Theory: Application of Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

 • Davoud Mahmoudinia 1
 • Rasoul Bakhshi Dastjerdi 2
 • Somayeh Jafari 3
1 Assistant Professor of Economics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Associate Professor of Economics, University of Isfahan
3 Ph.D. Student in Economics, University of Allameh Tabatabai
چکیده [English]

In the recent decades, implementation of fiscal and monetary policies between the government and the central bank has been one of the interesting topics among economists. Many researchers believe that implementation of fiscal and monetary policies based on the rule and commitment can smooth the access path to a sustainable level of economic variables. Also, different methods have been studied by researcher for this subject. Game theory and Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models are two instruments and methods for considering this issue. Hence, in this current study in framework of Game theory and DSGE Models, optimal rule for monetary and fiscal policy-maker in Iran economy are obtained. The result of this study shows that the value of social welfare is more, when government and central bank behave in framework of cooperative than non-cooperative. On the other hand, in cooperative than non-cooperative case, a larger share of oil revenues as foreign reserves is kept at the central bank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • game theory
 • Cooperative and Non-Cooperative Games
 • Optimal Policy Rule
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
 • Iran Economy
 1. انواری، ابراهیم، زراءنژاد، منصور، و فخرایی، عنایت­الله (1390). تعیین قاعده بهینه­ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه­ کنترل. فصلنامه اقتصاد مقداری، 8(3)، 159-129.
 2. باستانی­فر، ایمان (1393). آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 49(4)، 722 -699
 3. شاهمرادی، اصغر، و صارم، مهدی (1392). سیاست پولی بهینه و هدفگذاری تورم در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 48(2)، 25-42
 4. صارم، مهدی، و مهرآرا، محسن (1392). بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 49(1)، 137-154
 5. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر، و کمیجانی، اکبر (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوزکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 10(4)، 87-116
 6. محمودی‌­نیا، داود، دلالی اصفهانی، رحیم، انجوردا، جکوب، و بخشی دستجردی، رسول (1395). نظریه بازی­ها و نقش آن در تعیین سیاست­های بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاست­گذار پولی و مالی (کاربردی از نظریه بازی­های دیفرانسیلی و استاکلبرگ). فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 5(18)، 1-34.

 

 1. Aarle, B., Bartolomeo, G., Engwerda, J., and Plasmans, J. (2002). Monetary and fiscal policy design in the EMU: An overview. Open Economies Review, 13(4), 321-340.
 2. Alesina, A., and Tabellini, G. (1987). Rules and discretion with no coordinated monetary and fiscal policies. Economic Inquiry, 25(4), 619 - 630
 3. Anvari, E., Zarra-Nezhad, M., and Fakhraee, E. (2011). Evaluating optimum monetary rule in a dynamic stochastic general equilibrium model using control approach. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 8(3), 129-159 (In Persian).
 4. Aumann, R. J. (1985). What is game theory trying to accomplish? In K. Arrow and S. Honkapohja (eds.), Frontiers of Economics, Basil Blackwell, Oxford.
 5. Ball, L. (1999). Policy rules for open economies, in J. Taylor(Ed.). Monetary policy rules. University of Chicago press.
 6. Barro, R., and Gordon, D. (1983). A positive theory of monetary policy in a natural-rate model. Journal of Political Economy, 91(3), 589–610.
 7. Bean, C. (1998). The new UK monetary arrangements: A view from the literature. Economic journal, 108(451), 1795-809
 8. Bewley, F. T. (2007). General equilibrium,overlapping generations’ modelsand optimal growth theory. Hravard University Press.
 9. Bruin, D. (2005). Game theory in philosophy. Topoi, 24(2),197-208
 10. Calvo, G. A. (1978). On the time consistency of optimal policy in a monetary economy. Econometrica, 46 (6), 1411-1428.
 11. Collard, F., and Juillard, M. (2001). Accuracy of stochastic perturbation methods, the case of asset pricing. Journal of Economic Dynamics and Control, 25, 979 -999
 12. Debreu, G. (1959). Theory of value. New York: Wiley
 13. Debreu, G. (1984). Theory in the mathematical mode. The American Economic Review, 74(3), 267-278
 14. Engwerda, J. C., Aarle, B., Plasmans, J., and Weeren, A. (2013). Debt stabilization games in the presence of risk premia. Journal of Economic Dynamics & Control, 37(12), 2525–2546
 15. Engwerda, J. C., Mahmoudinia, D., and Dalali Isfahani, R. (2016). Government and central bank interaction under uncertainty: a differential games approach. Iranian Economic Review, 20(2), 225-259
 16. Florenzano, M. (2005). General equilibrium analysis: existence and optimality properties of equilibria, Kluwer Academic Publishers
 17. Fragetta, M., and Kirsanova, T. (2010). Strategic monetary and fiscal policy interactions: an empirical investigation. European Economic Review, 54(17), 855-879
 18. Friedman, M. (1968). The role of monetary policy, American Economic Review, 58, 1-17.
 19. Gale, D. (1995). The law of supply and demand. Math. Scand.
 20. Gali, J. (2008). Monetary policy, inflation, and the business cycle: An introduction to the new Keynesian framework. Princeton University Press
 21. Gintis, H., and Mandel, A. (2012). The dynamic of Walrasian general equilibrium: Theory and Application: http://www.umass.edu/preferen/gintis/gestabilityreview.pdf
 22. Giocoli, N. (2003). Fixing the point: the contribution of early game theory to the tool-box of modern economics. Journal of Economic Methodology, 10(1), 1-39.
 23.  Iman B. (2015). Test of time inconsistency of Iran’s economy. Journal of Economic Research, 49(4), 699-727 (In Persian)
 24. Kenneth, A., and Debreu, G. (1954). Existence of equilibrium for a com-petitive economy. Econometrica, 22(3), 256-290
 25. Kenneth, A., and Hahn, F. (1971). General Competitive Analysis. San  Francisco: Holden-Day
 26. Kirsanova, T., Stehn, S., and Vines, D. (2005). The interactions between fiscal policy and monetary policy. Oxford Review of Economic Policy,21(4), 532-564
 27. Kydland, F., and Prescott, E. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473 - 490
 28. Mahmoudinia, D., Dallali Esfahani, R., Engwerda, J., and Bakhshi Dastjerdi, R. (2016). Game theory and its role in determining optimal policies and strategic interaction between fiscal and monetary policymakers (Application of differential game theory and Stackelberg games).  Quarterly Journal of Applied Economics Studies, 5(18), 1-34 (In Persian)
 29. Motavaseli, M.,  Ebrahimi, I., Shahmoradi, A., and  Komijani, A. (2011). A new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) Model for an Oil Exporting Country. The Economic Research, 10(4),  87 -116 (In Persian)
 30. Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings National. Academy of Sciences, 36, 48 – 49.
 31. Nash, J. F. (1950). The bargaining problem. Econometrica, 18,155-162.
 32. Nash, J. F. (1951). Noncooperative games. Annals of Mathematics, 54
 33. Nikaido, H. (1956). On the classical multilateral exchange problem. MetroE-conomica, 8, 135–145
 34. Nordhaus, W. (1994). Policy games: coordination and independence in monetary and fiscal policies. Brookings Papers on Economic Activity, (2),139-216
 35. Pires, M. C. (2008). Interaction between monetary and fiscal policy in Brazil in robust models with small samples. Ph.D. Dissertation, Department of Economics, Brasília, University of Brasília 
 36. Rudebush, G. D. (2002). Assessing nominal income rules for monetary policy with model and data uncertainty. The Economic Journal, 112 (479), 402 - 432
 37. Sarem, M., and Mehrara, M. (2014). Analyzing central bank responses to exchange rate volatility in Iran. Journal of Economic Research, 49(1), ,137-154 (In Persian)
 38. Saulo, H., Rêgo, L. C., and Divino, A. (2013). Fiscal and monetary policy interactions: a game theory approach, Ann Oper Res, 206(1), 341-366
 39. Simons, H. C. (1936). Rules versus authorities in monetary policy.  Journal of Political Economy, 64, 1-30.
 40. Shahmorad, A., and Sarem, M.(2013).Optimal monetary policy and inflation targeting. Journal of Economic Research, 48(2), 25-42 (In Persian)
 41. Svensoon, L. (1997). Optimal inflation targets, “conservative” central banks and linear inflation contrasts. American Economic Review, 87, 98 - 114
 42. Tavalas, G. S. (2014). In old Chicago: Simons, Friedman and the development of monetary policy rules. Working Paper, Bank of Greece
 43. Valli, M., and Carvalho, F. (2010). Fiscal and monetary policy interaction: a simulation based analysis of a two-country New Keynesian DSGE model with heterogeneous households. Working Paper Series 204, Banco Central do Brazil
 44. Walsh, C. E. (2010). Monetary theory and policy. The MIT Press.
 45. Woodford, M. (2003). Interest and prices, foundations of a theory of monetary policy. Princeton University Press