کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه یاسوج

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشیار آمار دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره‌ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل‌های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام‌های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک‌ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می‌شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس‌انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه‌های احتیاطی انجام می‌‌دهند. مدل‌های بیولی یا مدل‌های پس‌انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل‌های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه‌ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل‌های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل‌های بیولی یعنی مدل‌ با پول بدون‌پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل‌سازی شده و از طریق بهینه‌یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل‌ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calibration of Precautionary Saving Models for Iran Economy

نویسندگان [English]

 • Seyyed Aqil Hoseiny 1
 • Mohammad Vaez Barzani 2
 • Rasoul Bakhshi Dastjerdi 2
 • Afshin Parvardeh 3
1 Assistant Professor of Economics, Yasouj University
2 Associate Professor of Economics University of Isfahan
3 Associate Professor of Statistics, University of Isfahan
چکیده [English]

The main question of this paper is that which interest rate value assures existence and optimality of equilibrium, in an environment that we have only precautionary demand for money and assets. This environment has two properties: heterogeneous agents and incomplete markets. In this environment, agents hold precautionary savings (in form of a single asset such as fiat currency, credit, and capital) for self-insurancing themselves against idiosyncratic income fluctuations. Bewley models are formed in this environment. In this paper, we calibrate this model for Iran economy and show that when agents have access to the fiat currency or credit, these results are true. The main question of this paper is that which interest rate value assures existence and optimality of equilibrium, in an environment that we have only precautionary demand for money and assets. This environment has two properties: heterogeneous agents and incomplete markets. In this environment, agents hold precautionary savings (in form of a single asset such as fiat currency, credit, and capital) for self-insurancing themselves against idiosyncratic income fluctuations. Bewley models are formed in this environment. In this paper, we calibrate this model for Iran economy and show that when agents have access to the fiat currency or credit, these results are true.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interest rate
 • Monetary equilibrium
 • Self-insurancing
 • Bewley models
 1. حسینی، سید عقیل (۱۳۹۲). تحلیل اثرات نرخ بهره پولی مثبت بر بهینگی و پایداری با تأکید بر مدل­های پس­انداز احتیاطی. پایان­نامه دکتری علوم اقتصادی. دانشکده علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان.
 2. شاهمرادی، اصغر، و کاوند، حسین و ندری، کامران (1389). برآورد نرخ بهره تعادلی در اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، (۱)90، ۱۹-۴۱.
 3. عباسی­نژاد، حسین، و شاهمرادی، اصغر و کاوند، حسین (1388). برآورد یک مدل ادوار تجاری برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت کالمن و حداکثر راستنمایی. مجله تحقیقات اقتصادی ایران، (۴)۴۴، ۱۸۵-۲۱۴.
 4. دین­محمدی، مصطفی (1387). ارائه الگویی برای تخصیص بهینه منابع گاز طبیعی ایران. پایان­نامه دکتری علوم اقتصادی. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 5. وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir).

 

 1. Abbasinejad, H.,  Shahmoradi, A., & Kavand, H.  (2009). Estimation of a real business cycle model for the iran's economy: Applying kalman filtering approach and maximum likelihood method. Journal of Economic Research, 44 (4), 185-214 (In Persian).
 2. Acemoglu, D., & Jensen, M. K. (2015). Robust comparative statics in large dynamic economies. Journal of Political Economy, 123(3), 587-640.
 3. Açıkgöz, Ö. T. (2018). On the existence and uniqueness of stationary equilibrium in Bewley economies with production. Journal of Economic Theory, 173, 18-55.
 4. Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. The Quarterly Journal of Economics, 109(3), 659-684.
 5. Bailey, M. J. (1956). The welfare cost of inflationary finance. Journal of political Economy, 64(2), 93-110.
 6. Benhabib, J., Bisin, A., & Zhu, S. (2015). The wealth distribution in Bewley economies with capital income risk. Journal of Economic Theory, 159, 489-515.
 7. Bewley, T. (1980). The optimum quantity of money. Models of monetary economies, 169-210.
 8. Bewley, T. (1983). A difficulty with the optimum quantity of money. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1485-1504.
 9. Bewley, T. F. (2009). General equilibrium, overlapping generations models, and optimal growth theory. Harvard University Press.
 10. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).
 11. Chamberlain, G., & Wilson, C. A. (2000). Optimal intertemporal consumption under uncertainty. Review of Economic dynamics, 3(3), 365-395.
 12. Debreu, G. (1959). Theory of value: An axiomatic analysis of economic equilibrium. Yale University Press.
 13. Dinmohammadi, M. (2008).  Model for optimal allocation of natural gas resources of iran, ph.d dissertation. Administrative Sciences &Economics, University of Isfahan (In Persian).
 14. Friedman, M. (1957). The permanent income hypothesis. In A theory of the consumption function (pp. 20-37). Princeton University Press.
 15. Gong, G., & Semmler, W. (2004). Stochastic dynamic macroeconomics: Theory, numerics and empirical evidence. Center for Empirical Macroeconomics, book manuscript, Bielefeld University.
 16. Grandmont, J. M., & Laroque, G. (1973). Money in the pure consumption loan model. Journal of Economic Theory, 6(4), 382-395.
 17. Hoseiny, S. A. (2013). Analysis of the positive money interest rate effects on the optimality and sustainability (by an emphasis on the precautionary saving models). Ph.d Dissertation in Monetary Economics, Supervisors: Dr Rahim Dallali Esfahani- Dr Mohammad Vaez Barzani. Administrative Sciences &Economics, University of Isfahan (In Persian).
 18. Huggett, M. (1993). The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. Journal of economic Dynamics and Control, 17(5-6), 953-969.
 19. İmrohoroğlu, A. (1992). The welfare cost of inflation under imperfect insurance. Journal of Economic Dynamics and Control, 16(1), 79-91.
 20. Kaplan, G., Moll, B., & Violante, G. L. (2018). Monetary policy according to HANK. American Economic Review, 108(3), 697-743.
 21. Kirkby, R. (2018). Bewley–Huggett–Aiyagari models: computation, simulation, and uniqueness of general equilibrium. Macroeconomic Dynamics, 1-40.
 22. Krusell, P., & Smith, Jr, A. A. (1998). Income and wealth heterogeneity in the macroeconomy. Journal of political Economy, 106(5), 867-896.
 23. Krusell, P., M., T., & Smith, A. A. (2011). Asset prices in a Huggett economy. Journal of Economic Theory, 146(3), 812.
 24. Lucas, Jr., R. E. & Prescott E. C., Stokey, N. (1989). Recursive methods in economic dynamics. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 25. Sargent, T. J. & Ljungqvist, L. (2013). Recursive macroeconomic theory (Third Ed.). MIT Press.
 26. Shahmoradi, A., Kavand, H. & Nadri, K. (2010). Estimation of equilibrium interest rate in iran economy. Journal of Economic Research, 90  (In Persian).