نویسنده = سید میثم اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 25-56

حسین اصغرپور؛ علی مهدیلو؛ سید میثم اسماعیلی