نویسنده = حمید سپهردوست
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سیاست آزادی تجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 211-238

10.22034/ecoj.2020.10658

حمید سپهردوست؛ مریم ستاره ئی؛ راضیه داوری کیش


2. بررسی مقایسه‌ای کانال‌های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر‏رانتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-88

حمید سپهردوست؛ محمدحسن فطرس؛ عادل برجیسیان


3. بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-126

حمید سپهردوست؛ فهیمه رجبی؛ مهسا باروتی