نویسنده = حسین اکبری فرد
تعداد مقالات: 2
1. ‏ اثر بهره‌وری بر رفتار نرخ ارز حقیقی با تأکید بر ‏فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-112

سیدباقر فضایل اردکانی؛ حسین اکبری فرد؛ سیدعبدالمجبد جلایی


2. مدل‌سازی عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم فاخته

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-168

حسین اکبری فرد؛ امین قاسمی نژاد؛ مریم رضائی جعفری