نویسنده = امیرحسین مزینی
تعداد مقالات: 1
1. انحراف نرخ ارز و رژیم‌های تورمی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 189-214

امیرحسین مزینی؛ سعید قربانی