نویسنده = محب اله مطهری
اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 175-198

محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 71-92

محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری