نویسنده = پروین علی مرادی افشار
نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسک سیاسی و نوسانات بازار ارز در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/ecoj.2023.54679.3146

پروین علی مرادی افشار؛ صلاح الدین منوچهری؛ رامین امانی


بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 101-120

سید کمال صادقی؛ محسن پور عبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار