نویسنده = شهرام معینی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک: رهیافت نسبت صیانت و تاثیر تحریم اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24

شهرام معینی؛ علیمراد شریفی؛ هادی فروهرمنش