کلیدواژه‌ها = صنایع انرژی بر
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه کارایی زیست‌محیطی در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت‌دار

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-120

محمد نبی شهیکی تاش؛ مصطفی خواجه حسنی؛ سعید جعفری